NYHEDER2018-01-19T13:35:02+01:00

Nyheder

Her kan du læse nyheder om fosako og geodata.

KTC’s underfaggruppe for ejendomsdata

KTC faggruppen for digital forvaltning har to underfaggrupper, nemlig FOSAKO og Ejendomsdatagruppen. Ejendomsdatagruppen har netop haft sit årlige fysiske møde. KL's præsentation fra mødet om bl.a. BBR, DAR, DASVE-projektet, ESR vs BFE-numre og Opkrævning af ejendomsbidrag kan ses her. Del materialet med relevante kollegaer i din organisation.

1. juli 2024|Categories: Nyheder|

FOSAKO Fagligt Fokus

FOSAKO vil understøtte kompetenceudvikling hos GIS-medarbejderne i de 94 medlemskommuner. Vi har derfor et mål om at arrangere 3-4 årlige online webinarer med faglige emner, som man ellers ikke ville tage på kursus i. Det gøres under overskriften FOSAKO Faglig Fokus. I fredags d. 7. juni afholdt vi derfor det første webinar i rækken af FOSAKO Fagligt Fokus arrangementer med emnet ”Webservices for begyndere”. Her gennemgik Henrik Brændskov Larsen fra Geopartner alt hvad en nybegynder skal vide om brug af webservices i en kombination af teori og demo i Postman. Vi er nu meget klogere på definitioner, syntax, versioner, requests, max antal features og filter. Om et halvt år følger vi op med endnu et webinar om avanceret brug af webservices. Optagelse og præsentation fra webinaret udsendes til kommunerne pr. mail via det lokale geodatasamarbejde.

17. juni 2024|Categories: Nyheder|

FOSAKO Forårsmøde 2024

Torsdag 18. april 2024 blev FOSAKO forårsmøde afholdt i KL-huset. Der var ca. 40 dysiske deltagere fordelt på oplægsholdere, repræsentanter fra kommuner, KL, styrelser, mv. Herudover deltog 140 online fra kommunerne. Det aver en dag med spændende præsentationer og demonstration af, hvordan data anvendes på tværs af de offentlige myndigheder. FOSAKO Forretningsudvalg vil gerne benytte lejligheden til igen at sige TAK til oplægsholdere og øvrige for bidrag og engagement under dagen. Præsentationer og program fra dagen kan findes nedenfor ved at klikke på oplæggets navn: Velkomst og program v. Jesper Gaardboe Jensen, FOSAKO Status fra FOSAKO v. Jakob Kirkegaard, KtC DFO Nyt fra KL om grund- og geodata v. Thomas Jensen og Sofie Kofoed Led Nyt fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur v. Simon Atli Larsen Nyt fra Geodatastyrelsen v. Jørgen Skrubbeltrang Nyt fra Bygnings- og Bolig Registret v. Zine Louise Lang, Lars Misser og Jakob Kehlet Nyt fra Energistyrelsen v. Morten Høg Nyt fra GeoDanmark v. Kristine Pollas Nyt fra GeoDanmark v. Jens Gottlieb Nyt fra GeoDanmark v. Anders Esgaard Christensen Nyt fra Danmarks Miljøportal v. Dorthe Holme og Serena Pilunnguaq Sørensen Nyt fra KL om klima v. Isak Dyrløv Klindt Nyt fra Kystdirektoratet v. Karl-Søren Geertsen Nyt fra GEUS - de Nationale geologiske undersøgelser for Grønland og Danmark GEUS v. Bjarni Pjetursson

22. april 2024|Categories: Nyheder|

De danske kommuners system- og datastrategiske valg indenfor geodataområdet – 2024

FOSAKO får løbende forespørgsler fra kommuner, ministerier, styrelser, mv. om et overblik over de danske kommuners system- og datastrategiske valg indenfor geodataområdet. FOSAKO har derfor valgt at prioritere opgaven og planen er, at der vil blive gennemført en undersøgelse hvert andet år. Resultatet af 2024 undersøgelsen kan ses her. Resultatet af 2022 undersøgelsen kan ses her. Resultatet af 2020 undersøgelsen kan ses her. Resultatet af 2019 undersøgelsen kan ses her.

22. marts 2024|Categories: Nyheder|

Anbefalinger om databeredskab for geodata

På FOSAKOs sommermøde i september havde vi et oplæg fra cybersikkerhedsfirmaet Truesec samt gruppearbejde om databeredskab for geodata. Det var meget tankevækkende, og FOSAKO har nu udarbejdet en brochure med anbefalinger, som I kan bruge som udgangspunkt for en intern dialog i kommunen om, hvordan I sikrer jeres geodata bedst muligt mod hacking. Brochuren indeholder seks konkrete anbefalinger, forslag til en øvelse, samt tre typer geodata, som vi foreslår, at I overvejer at sikre.

18. december 2023|Categories: Nyheder|

Minikursus i det nye ejendomsbegreb – præsentation

FOSAKO har 6. november 2023 afholdt online Minikursus i det nye ejendomsbegreb for mere end 355 kommunale deltagere, primært fra GIS, sekundært BBR- og DAR-medarbejdere samt ledere. Minikurset indeholdt en introduktion til det nye ejendomsbegreb BFE, registerlandskabet før og efter, samt hvilke faldgruber vi skal vogte os for. Indhold -Baggrund og intro -Om begrebet 'ejendom' før og nu -Nyt fælles ejendomsbegreb -De tre ejendomstyper: Eksempler -Registerlandskabet - før og efter -Kort om Ejerfortegnelsen -EjendomsBeliggenhedsRegistret - hvad i...? -Spørgsmål/svar -Afrunding: Hvad kan gå galt

8. november 2023|Categories: Nyheder|

FOSAKO sommermøde 2023 – program og præsentationer

Den 13.-14. september 2023 blev FOSAKO sommermødet afholdt. Dag 1 fik vi en status fra geodatasamarbejderne og arbejdede med ”Databeredskab”, hvor vi fik et oplæg fra Truesec. Dag 2 brugte vi på dialog og gruppearbejde om ”Kampen om arealerne”, hvor vi fik oplæg fra Mølbak Landinspektører og Kolding Kommune. Om eftermiddagen arbejde vi med Energiforbrug/CO2 og Klimatilpasning, hvor vi fik input fra LIFA og KL. Tak til alle for deltagelse, engagement, gode input og drøftelser i løbet af dagene. Præsentationer er tilgængelige her: • Velkomst og program • Geodatasamarbejderne • Databeredskab • Kampen om arealerne – indflyvning • Kampen om arealerne – Karsten Willeberg-Nielsen, Mølbak Landinspektører • Kampen om arealerne – Karsten Wandall, Kolding Kommune • Klima og energidata – indflyvning • Energidata, BBR og CVR – Kenneth Andersen, LIFA • Klimatilpasning og Klimaalliancen – Gunilla og Lars, KL • Opsamling • Opsamling – noter

29. september 2023|Categories: Nyheder|

FOSAKO forårsmøde 2023

Onsdag den 31. maj 2023 blev FOSAKO forårsmøde afholdt i KL-huset. Der var ca. 40 som deltog fysisk i KL-huset fordelt på 18 oplægsholdere, repræsentanter fra kommuner, KL, styrelser, mv. Herudover deltog ca. 120 virtuelt. Traditionen tro blev det en dag fyldt med spændende præsentationer og givende informationer. FOSAKO Forretningsudvalg vil gerne benytte lejligheden til igen at sige TAK til oplægsholdere og øvrige for bidrag og engagement under dagen. Præsentationer og program fra dagen kan findes nedenfor: - Velkomst og program v. Jesper Gaardboe Jensen, FOSAKO - Status fra FOSAKO v. Jesper Gaardboe Jensen, FOSAKO - Nyt fra KL om grund- og geodata v. Thomas Jensen, Sofie Kofoed Led og Mette Hansen, KL - Status på transition og modernisering af Datafordeleren v. Stine Kern Licht og Kristian Jørgensen, Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur - En fælles indsats for en effektiv klimatilpasning v. Theresa Kjærside, Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur - Nyt fra Geodatastyrelsen v. Jess Svendsen og Torsten Bach Schrøder, Geodatastyrelsen - Nyt fra BBR v. Lars Misser, Vurderingsstyrelsen - Nyt fra Danmarks Miljøportal v. Ane Klok, Marie Galløe og Serena Pilunnguaq Sørensen, Danmarks Miljøportal - Nyt fra GeoDanmark v. Jørgen Grum, SDFI, og Anders Esgaard Christensen, GeoDanmark Fællessekretariat - Hvad vil vi med GeoFA? v. Alice Broeng Andersen, SDFI, og Henrik Hedelund, Ishøj kommune, begge fra GeoFA-gruppen - Nyt om Plandata.dk v. Ole Pagh-Schlegel, Frederik Tom-Petersen og Peter Lindahl fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen - Varsling af oversvømmelse og hydrologi på DMI v. Michael Butts, Danmarks Meteorologiske Institut

1. juni 2023|Categories: Nyheder|

FOSAKO sommermøde 2022 – program og præsentationer

Den 14.-15. september 2022 blev FOSAKO sommermødet afholdt. Dag 1 fik vi en status fra geodatasamarbejderne og havde besøg af KL, som fortalte om Kommunernes digitaliseringsprogram. Dag 2 brugte vi på dialog og gruppearbejde om kommunernes, herunder GIS/geodata-kontorernes, arbejde med klima. Vi sluttede dagen med at kortlægge grunddatas rejse. Tak til alle for deltagelse, engagement, gode input og drøftelser i løbet af dagene. Præsentationer er tilgængelige her: • Program • Status fra geodatasamarbejderne • KL’s digitaliseringsstrategier og datainitiativer, samt Affaldsdataprojekt • KL’s elladestanderprojekt • Kommunernes klima-opgaver, Lars Kaalund, KL • Kommunernes klima-opgaver, Morten Westergaard, Middelfart Kommune • Grunddatas rejse, Karina Kristensen, Langeland Kommune

8. februar 2023|Categories: Nyheder|

FOSAKO forårsmøde 2022

Torsdag den 7. april 2022 blev FOSAKO forårsmøde afholdt i KL-huset. Der var ca. 40 som deltog fysisk i KL-huset fordelt på 16 oplægsholdere, repræsentanter fra kommuner, KL, styrelser, mv. Herudover deltog ca. 100 virtuelt. Traditionen tro blev det en dag fyldt med spændende præsentationer og givende informationer. FOSAKO Forretningsudvalg vil gerne benytte lejligheden til igen at sige et stort TAK til oplægsholdere og øvrige for bidrag og engagement under dagen. Præsentationer og program fra dagen kan findes nedenfor: Velkomst og program v/Jesper Gaardboe Jensen, FOSAKO Dataforsyning, Grunddata på Datafordeler, mv. v/Sine Valbjørn Schlüter, SDFE Datafordeleren i udbud v/Stine Kern Licht og Leif Hernø, SDFE 3D bymodeller v/Marianne Knudsen, SDFE GeoDanmark v/Jørgen Grum, SDFE GeoFA v/Jesper Gaardboe Jensen, GeoFyn FOSAKO undersøgelse v/Jesper Gaardboe Jensen, FOSAKO Nyt fra GST ejendomsregistrering v/kontorchef Jess Svendsen, Geodatastyrelsen Nyt om geokodning og energidata i BBR v/Helle Kirkedal og Lars Misser, VURDST Plandata.dk – status v/Ole Pagh-Schlegel, Bolig- og Planstyrelsen Danmarks Miljøportal og DAI v/Ane Klok, Serena Pilunnguaq Sørensen og Kamilla Blaabjerg (formand for DAI følgegruppen) Projekt om bræmmer v/Jakob Dragsbæk, Landbrugsstyrelsen Regionerne og visualisering af jordforurening v/Joachim Krøyer Marht

22. november 2022|Categories: Nyheder|

De danske kommuners system- og datastrategiske valg indenfor geodataområdet – 2022

FOSAKO har derfor valgt at prioritere opgaven og planen er, at der vil blive gennemført en undersøgelse hvert andet år. Resultatet af 2022 undersøgelsen kan ses her. Resultatet af 2020 undersøgelsen kan ses her. Resultatet af 2019 undersøgelsen kan ses her.

22. november 2022|Categories: Nyheder|

Open Source-værktøj til beregning af skadesøkonomi på vej

Et nyt værktøj til beregning af skadesøkonomi ifm. oversvømmelse er på vej, som kan understøtte kommunernes arbejde med DK2020 og klimatilpasning. Værktøjet, der er kommet til i et samarbejde mellem kommuner, DTU, LNH Water og AestasGIS, er Open Source og vil blive frit tilgængeligt for alle. De danske kommuner har i deres arbejde med DK2020 og klimatilpasning brug for at vide, hvor det giver mest mening at sætte ind overfor oversvømmelser. Her er det vigtigt at kunne beregne skadesøkonomi og se på risikokortlægningen. Geo Fyn og ejerkommunerne i det fynske startede derfor i maj 2021 op på et projekt, hvor målet var et værktøj, der kunne hjælpe med denne opgave. Det blev her hurtigt besluttet, at det var oplagt at basere værktøjet på DTU's model for Skadesøkonomi ved oversvømmelser, der blev udviklet som en del af COHERENT projektet om oversvømmelser ved kyster. Modellen indeholder økonomiske beregninger og forudsætninger for en række sektorer (se vedlagte systemskitse). Se en yderligere dokumentation af den oprindelige models skadesfunktioner og forudsætninger her https://www.coherent-project.dk/nyheder/Nyhed?id={0F65C451-C9C8-4830-96C6-A2FF76F7EC40} "Det er fantastisk, at modelarbejdet og det oprindelige værktøj nu lever videre og vi får det videreudviklet med flere typer af oversvømmelse, risikokortlægning, osv.", siger Kirsten Halsnæs, professor, DTU Management. I forbindelse med videreudviklingen af værktøjet har det været vigtigt at understøtte oversvømmelse, ikke kun grundet stormflod, men også skybrud, vandløb og på sigt terrænnært grundvand. Risikokortlægning er ligeledes kommet med. Værktøjet er blevet til i et meget tæt samarbejde mellem de fynske kommuners GIS/geodata- og klima-medarbejdere, som kender behov og krav, samt de stærke fagligheder hos DTU og LNH water, der er stærke i det teoretiske (økonomiske beregninger og det klimatekniske) og modelarbejde. Styrken ved værktøjet er, at der er taget udgangspunkt i kommunernes konkrete behov. ”LNH water er gennem dette meget intense samarbejde med de fynske kommuner blevet meget dygtigere til at målrette sine services og udviklingen i henhold til de problemstillinger, som kommunerne/beslutningstagerne står overfor”, udtaler Per Skougaard Kaspersen, Phd og Senior specialist hos LNH water. Det blev besluttet at få værktøjet udviklet som et plug-in til QGIS af AestasGIS, så hele værktøjet er Open Source og derfor frit tilgængelig uden licensudgifter, mv. Målet med dette er at få værktøjet udbredt til resten af landets kommuner. Dette arbejde går i gang nu og KL har tilbudt at hjælpe. ”Formålet med KLs projekt Databaseret Klimatilpasning er at understøtte de danske kommuner i deres arbejde med klimatilpasning. KL vil derfor hjælpe med udbredelsen af dette værktøj ved afholdelse af webinarer og fysiske møder over hele landet”, siger Lars Kaalund, projektleder på KLs projekt. Værktøjet afleveres til kommunerne i november 2021, hvorefter fokus bliver på webinarer og kurser, samt kommunikation. Oplysninger om installation af værktøj, dokumentation, videreudvikling, mv. bliver samlet på projektets GitHub side: https://github.com/skadesokonomi Kontaktoplysninger: Generelt om udviklingsprojektet: Jesper Gaardboe Jensen, projektchef Geo Fyn, jgje@geofyn.dk Økonomiske beregninger og forudsætninger: Kirsten Halsnæs, professor, DTU Management, khal@dtu.dk Modelarbejdet: Per Skougaard Kaspersen, Phd og Senior specialist hos LNH water, per@lnhwater.dk QGIS og databaseudvikling: Bo Victor Thomsen, civ.ing. AestasGIS, bvt@aestas.dk

2. november 2021|Categories: Nyheder|

FOSAKO sommermøde 2021 – program og præsentationer

Den 15.-16. september 2021 blev FOSAKO sommermødet afholdt. Dag 1 fik vi en status fra geodatasamarbejderne og havde besøg af GeoDanmark sekretariatet, som fortalte om den ny forretningsmodel og arbejdsprogram 2022. Dag 2 brugte vi på dialog og gruppearbejde om, hvor GIS-kontoret er om 3 år, herunder hvilken rolle kommunerne, geodatasamarbejderne og FOSAKO har. Vi sluttede dagen med en orientering af Anne (GeoØst) om hendes arbejde i Geoforum og DAI's følgegruppe. Tak til alle for deltagelse, engagement, gode input og drøftelser i løbet af dagene. Præsentationer er tilgængelige her: • Program - http://fosako.dk/wp-content/uploads/FOSAKO_Sommermoede_2021_program.pdf • Status GeoFyn - http://fosako.dk/wp-content/uploads/20210912-FOSAKO-sommermoede-Geo-Fyn.pptx • Status GeoMidt - http://fosako.dk/wp-content/uploads/GeoMidt-Status-2021.pptx • Status GeoNord - http://fosako.dk/wp-content/uploads/GeoNord_oplaeg-fosako-2021.pptx • Status GeoØst - http://fosako.dk/wp-content/uploads/20210912_Oplaeg_GeoOest_FOSAKO_Sommermoede2021.pptx • Status SydKort - http://fosako.dk/wp-content/uploads/FOSAKO-sommermoede-SydKort.ppt • Geoforum og DAI's følgegruppe - http://fosako.dk/wp-content/uploads/Praesentation_Geoforum_DAI-Foelgegruppe.pptx

22. september 2021|Categories: Nyheder|

Webinar med Danmarks Miljøportal 22. april 2021

Torsdag den 22. april 2021 afholdt FOSAKO et webinar med Danmarks Miljøportal. De deltog med 4 deltagere, der gennem et spændende og veltilrettelagt program gav en gennemgang af flere aktuelle emner og systemer med tid til spørgsmål undervejs. Der var ca. 200 deltagere, der såvel under som efterfølgende bakkede op om den positive oplevelse og nyttige udbytte af præsentationerne. Præsentation er vedlagt dette opslag og optagelsen kan findes her: https://we.tl/t-vqptBKpN7a Den 14. juni afholder Danmarks Miljøportal, som opfølgning på dette webinar, et webinar om redigering i Arealeditering. Tilmelding og yderligere oplysninger kan findes af dette link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_q4g_2vVXSzKi8oCR4c3cRA Henvendelse til Danmarks Miljøportal med spørgsmål, forslag og lignende gøres bedst gennem denne kontaktformular: https://support.miljoeportal.dk/hc/da/requests/new I FOSAKO Forretningsudvalg vil vi gerne sige stor tak til alle deltagere og er opmærksomme på hvordan vi også fremadrettet kan tilbyde lignende arrangementer til glæde i kommunerne.

27. april 2021|Categories: Nyheder|

Besvarelse af Plandata-spørgsmål til Erhvervsstyrelsen

I oktober 2020 afholdt FOSAKO et online gå-hjem-møde om Plandata med oplægsholdere fra Erhvervsstyrelsen. Efterfølgende har der været et forløb med indsamling af spørgsmål fra hvert geosamarbejde samt videreformidling til Erhvervsstyrelsen. Svarene er netop kommet retur til FOSAKO og er klar til at blive delt med deltagerne og andre interesserede. Spørgsmål og svar kan læses her. For at læse mere om arrangementet, gå til denne nyhed.

9. februar 2021|Categories: Nyheder|

Notifikationsmulighed på fosako.dk

FOSAKO forretningsudvalg har løbende fået ønsker fra brugerne af fosako.dk om at kunne få notifikationer, når der oprettes nyheder, mv. Der er derfor blevet implementeret en notifikationsmulighed på hjemmesiden, som man kan tilmelde sig, hvorefter man vil få en e-mail hver gang, der sker noget på hjemmesiden. God fornøjelse!

29. oktober 2020|Categories: Nyheder|

Gå hjem møde om plandata

Den 20. oktober 2020 afholdte FOSAKO og Erhvervsstyrelsen et virtuelt "Gå hjem møde om plandata", hvor 4 personer fra Erhvervsstyrelsen fortalte om sidste nyt fra Plandata.dk. Præsentationen har hentes her. Der er kommet flere positive tilbagemeldinger fra de over 200 deltagere: "Fungerende rigtigt fint og vi havde et godt udbytte af det." "Tak for super information!" "Tak! Det var en rar måde at få informationer på." "Tak! Jeg synes det er en rigtig god måde at få en oversigt. Mere af denne form for info vil være ønskeligt (og billigt). Så tak til alle der har lagt arbejde og sjæl i projektet." "Tak for i dag – rigtig god gennemgang! Over and out!" "Tak til FOSAKO for et godt møde." Processen er nu: Senest den 23/10-2020 deltagerne sende spørgsmål, kommentarer, mv. til kommunens GIS/geodata-koordinator. Senest den 1/11–2020 vil GIS/geodata-koordinatoren sende en samlet henvendelse fra sin kommune til det lokale medlem af FOSAKO´s forretningsudvalg. FOSAKO´s forretningsudvalg vil herefter lave en samlet henvendelse til Erhvervsstyrelsen. Svaret sendes til kommunernes GIS/geodata-koordinatorer. FOSAKO forretningsudvalg er allerede nu i overvejelse om yderligere lignende tiltag.

21. oktober 2020|Categories: Nyheder|

FOSAKO sommermøde 2020 – præsentationer

Den 16.-17. september 2020 blev FOSAKO sommermødet afholdt. Dag 1 havde vi besøg af vores samarbejdspartnere KTC, Danmarks Miljøportal, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, GeoDanmark, Erhvervsstyrelsen, KL, samt Udviklings- og forenklingsstyrelsen, der fortalte om aktuelle emner i 2020/2021. Dag 2 blev brugt på FOSAKO strategi for 2021-2025, samt de to gennemførte undersøgelser i kommunerne. Tak til alle for deltagelse, engagement, gode input og drøftelser i løbet af dagene. Dronebilledet er taget af Henrik Hedelund, Ishøj Kommune. Præsentationer er tilgængelige her: 00 - Sommermøde 2020 program.pdf 01 - KTC - Datastrategi.pdf 02 - KL - Datastrategi.pdf 03 - Danmarks Miljøportal.pdf 04 - SDFE - DAR og GeoDK.pdf 05 - UFST - Geokoderen og GeoDK.pdf 06 - Systemforum - GeoDK dataintegration.pdf 07 - Projektgruppen - GeoDanmark data i spil.pdf 08 - SDFE - Datadistribution.pdf 09 - ERST - Plandata.pdf 10 - SDFE - Vandløbsreferencen.pdf 11 - KL - Vejreferencen.pdf 12 - GeoDanmark - Perspektiver.pdf 13 - KL - FKG.pdf 21 - Styregruppe - Arealdata.pdf 22 - Geo Fyn - Status.pdf 23 - GeoØst - Status.pdf 24 - SydKort - Status.pdf 25 - GeoMidt - Status.pdf 26 - FOSAKO FU - Strategi.pdf 27 - FOSAKO FU - Droner i kommunerne.pdf 28 - FOSAKO FU - Systemer i kommunerne.pdf

23. september 2020|Categories: Nyheder|

De danske kommuners system- og datastrategiske valg indenfor geodataområdet – 2020

FOSAKO får løbende forespørgsler fra kommuner, ministerier, styrelser, mv. om et overblik over de danske kommuners system- og datastrategiske valg indenfor geodataområdet. FOSAKO har derfor valgt at prioritere opgaven og planen er, at der vil blive gennemført en undersøgelse hver år. Resultatet af 2020 undersøgelsen kan ses her. Resultatet af 2019 undersøgelsen kan ses her.

22. juli 2020|Categories: Nyheder|

CVR-flyt -Tværkommunalt samarbejde på landsplan om virksomheders flyttemønstre

CVR-flyt er et værktøj til monitorering af ændringer i den kommunale virksomhedsdemografi. Værktøjet giver mulighed for at se tilflyttede, fraflyttede, nyetablerede og ophørte virksomheder i den valgte kommune inden for en specificeret tidsperiode. CVR-flyt er baseret på CVR-data og giver dermed mulighed for hurtigt at kunne få kontaktoplysning på bl.a. tilflyttede og nyetablerede virksomheder i kommuner til brug for fx udsendelse af velkomstbreve. Data Løsningen opdateres månedligt, primo og indeholder pt. virksomhedsflytninger fra og med januar 2017. Drift og organisering Løsningen drives af tværkommunalt samarbejde mellem Geo Fyn og Geo Øst. Der er etableret en drift- og udviklingsgruppe, som varetager tilhørende opgaver. Dokumentation Løsningen er udviklet som Open Source, læs mere her: https://github.com/regiongis/erhvervsinfo/wiki

11. juni 2020|Categories: Nyheder|

Rapport om droner i de danske kommuner 2020

Anvendelsen af droner er efterhånden udbredt blandt mange af landets kommuner. FOSAKO gennemførte i foråret 2017 en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om anvendelse af droner i de danske kommuner. Det er vores erfaring, at undersøgelsen har bidraget med god viden og inspiration for dem, som har haft interesse i viden om anvendelse af droner i de danske kommuner. Undersøgelsen findes på FOSAKO.dk. På baggrund af ny viden om øget anvendelse af droner, har FOSAKO besluttet at gennemføre en ny undersøgelse med de oprindelige spørgsmål, suppleret med en række nye spørgsmål. I februar 2020 har FOSAKO fulgt op med en ny spørgeskemaundersøgelse i landets kommuner. LINK til kort over kommuner med droner

7. juni 2020|Categories: Nyheder|

FOSAKO sommermøde 2019, præsentationer

Titlen på sommermødet var "Har vi styr på data?" 10-års jubilæum blev afholdt den 18. september – 19. september 2019 på Houens Odde. Tak til alle for deltagelse, engagement, gode input og drøftelser i løbet af dagene. FOSAKO FU har fået mange gode input at arbejde videre med. Link til præsentationer.

14. oktober 2019|Categories: Nyheder|

De danske kommuners system- og datastrategiske valg indenfor geodataområdet – 2019

FOSAKO har de seneste år fået flere forespørgsler fra kommuner, ministerier, styrelser, mv. om et overblik over de danske kommuners system- og datastrategiske valg indenfor geodataområdet. Henover 2018 og 2019 er der i geodatasamarbejderne gennemført forskellige undersøgelser, se resultatet her. Manglende svar fra en kommune kan skyldes, at spørgeskemaerne har været forskellige. På FOSAKO sommermødet i september 2019 vil emnet og undersøgelserne blive drøftet og planen er så, at der gennemføres en ny samlet undersøgelse i alle kommunerne primo 2020 og evt. efterfølgende år.

14. maj 2019|Categories: Nyheder|

Veloplagt FOSAKO forårsmøde 2019 – præsentationer og referat

Traditionen tro, var årets forårsmøde i KL-huset igen en informationsmæssig "gavebod", som gav et spændende indblik i nogle af de mange og store digitale initiativer, som er undervej på landsplan og som har stor indflydelse på arbejdet i Teknik- og [...]

3. april 2019|Categories: Nyheder|

Ny FME-arbejdsgruppe i GeoMidt

I GeoMidt er der etableret en ny arbejdsgruppe. Gruppen arbejder med opgaver, der er FME-relevante med bl.a. konkret opgaveløsning, sparring på tværs af kommunerne og mulighed for lokale målrettede kurser. Der er i alt 17 kommuner repræsenteret med 31 deltagere. Det første møde i gruppen blev afholdt den 11. oktober 2018. Her var det en blanding af præsentationer, vidensdeling, diskussion af kommissorium og arbejde i små grupper. SWECO var også med hele dagen og gav bl.a. input til hvordan de kan bidrage til netværket samt gav sparring på konkrete udfordringer. Fra alle møder bliver der skrevet et resume, som vil blive delt i Yammer FME-DK. Det er også Yammer, der i øjeblikket bruges som online diskussionsplatform. Netværket er nyt og stadig ved at finde sit endelige format. Ikke desto mindre er der allerede gode diskussioner i gang og en stærk opbakning til netværket. Jeg er tovholder for gruppen, så kontakt mig endelig ved spørgsmål eller andet vedr. netværket.

13. november 2018|Categories: Nyheder|

Overblik over opgaver, som invoverer geodatamedarbejdere i kommunerne

FOSAKO FU har udarbejdet en oversigt (regneark) over igangværende fællesoffentlige opgaver, som involverer geodata medarbejdere i kommunerne. Formålet er, at hjælpe kommunerne med et overblik over de opgaver, som bydes ind fra mange forskellige parter i fællesoffentlige samarbejder. Oversigten er udarbejdet på baggrund af dialog med forskellige personer fra Staten, KL m. fl. og afspejler viden på det givne tidspunkt. Vi har endvidere suppleret med FOSAKO FU eget kendskab bemærkninger. Vi tilstræber, at vedligeholde oversigten minimum en gang om året i forbindelse med forårsmødet. Oversigten er på forsøgsbasis og FOSAKO FU modtager således meget gerne input på både videns-og anvendelses niveau.

26. juni 2018|Categories: Nyheder|

Intenst flow af information på FOSAKO Forårsmøde 2018

Faglighed på tværs På en snekold forårsdag, samlede FOSAKOs forretningsudvalg  33 deltagere i KL Huset. Udbyttet var en spændende og yderst informativ dag i godt selskab. FU havde inviteret en alsidig kreds af repræsentanter fra alle de regionale geo [...]

29. marts 2018|Categories: Nyheder|

FOSAKO har i 2017 gennemført 3 workshops i samarbejde med Geoforum om den nye databeskyttelsesforordning

Persondataloven bliver i maj 2018 erstattet af databeskyttelsesforordningen, og der bliver ikke kun tale om en navneændring. FOSAKO har i samarbejde med Geoforum afholdt workshops i løbet af forår, sommer og efterår i hele landet for at give deltager [...]

19. november 2017|Categories: Nyheder|

FOSAKO sommermøde 2017 – “Tryk på kedlerne – hvad gør vi?

Der er tryk på i vores branche. Geokodning, adresser, vejklasser, osv. Fællesnævneren er, at forskellige styrelser, KL, KTC, GeoDanmark, m.fl. har brug for kommunal indsats for at komme i mål med de mange landsdækkende projekter, som følger i kølvand [...]

25. september 2017|Categories: Nyheder|

Rapport om droner i de danske kommuner 2017

I marts 2017, gennemførte FOSAKO en spørgeskemaundersøgelse i landets kommuner. FOSAKO ønsker med undersøgelsen at få et overblik over, hvilke kommuner der anvender droner. Overblikket er tænkt som en hjælp til at danne netværk (eller understøtte all [...]

28. april 2017|Categories: Nyheder|

FOSAKOs drone-undersøgelse i kommunernes Geodata-kontorer anno 2017 – er på vej!

FOSAKO ønsker at få et overblik over hvilke kommuner der anvender droner. Overblikket er tænkt som en hjælp til at danne netværk (eller understøtte allerede eksisterende netværk) på tværs af kommuner, såvel regionalt som nationalt. Samtlige 98 kommun [...]

17. marts 2017|Categories: Nyheder|

TILMELD NOTIFIKATIONER

- og få besked pr. mail, når der er nyt på FOSAKO.DK
Go to Top