NYHEDER2018-01-19T13:35:02+01:00

Nyheder

Her kan du læse nyheder om fosako og geodata.

FOSAKO sommermøde 2021 – program og præsentationer

Den 15.-16. september 2021 blev FOSAKO sommermødet afholdt. Dag 1 fik vi en status fra geodatasamarbejderne og havde besøg af GeoDanmark sekretariatet, som fortalte om den ny forretningsmodel og arbejdsprogram 2022. Dag 2 brugte vi på dialog og gruppearbejde om, hvor GIS-kontoret er om 3 år, herunder hvilken rolle kommunerne, geodatasamarbejderne og FOSAKO har. Vi sluttede dagen med en orientering af Anne (GeoØst) om hendes arbejde i Geoforum og DAI's følgegruppe. Tak til alle for deltagelse, engagement, gode input og drøftelser i løbet af dagene. Præsentationer er tilgængelige her: • Program - http://fosako.dk/wp-content/uploads/FOSAKO_Sommermoede_2021_program.pdf • Status GeoFyn - http://fosako.dk/wp-content/uploads/20210912-FOSAKO-sommermoede-Geo-Fyn.pptx • Status GeoMidt - http://fosako.dk/wp-content/uploads/GeoMidt-Status-2021.pptx • Status GeoNord - http://fosako.dk/wp-content/uploads/GeoNord_oplaeg-fosako-2021.pptx • Status GeoØst - http://fosako.dk/wp-content/uploads/20210912_Oplaeg_GeoOest_FOSAKO_Sommermoede2021.pptx • Status SydKort - http://fosako.dk/wp-content/uploads/FOSAKO-sommermoede-SydKort.ppt • Geoforum og DAI's følgegruppe - http://fosako.dk/wp-content/uploads/Praesentation_Geoforum_DAI-Foelgegruppe.pptx

22. september 2021|Categories: Nyheder|

Webinar med Danmarks Miljøportal 22. april 2021

Torsdag den 22. april 2021 afholdt FOSAKO et webinar med Danmarks Miljøportal. De deltog med 4 deltagere, der gennem et spændende og veltilrettelagt program gav en gennemgang af flere aktuelle emner og systemer med tid til spørgsmål undervejs. Der var ca. 200 deltagere, der såvel under som efterfølgende bakkede op om den positive oplevelse og nyttige udbytte af præsentationerne. Præsentation er vedlagt dette opslag og optagelsen kan findes her: https://we.tl/t-vqptBKpN7a Den 14. juni afholder Danmarks Miljøportal, som opfølgning på dette webinar, et webinar om redigering i Arealeditering. Tilmelding og yderligere oplysninger kan findes af dette link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_q4g_2vVXSzKi8oCR4c3cRA Henvendelse til Danmarks Miljøportal med spørgsmål, forslag og lignende gøres bedst gennem denne kontaktformular: https://support.miljoeportal.dk/hc/da/requests/new I FOSAKO Forretningsudvalg vil vi gerne sige stor tak til alle deltagere og er opmærksomme på hvordan vi også fremadrettet kan tilbyde lignende arrangementer til glæde i kommunerne.

27. april 2021|Categories: Nyheder|

Besvarelse af Plandata-spørgsmål til Erhvervsstyrelsen

I oktober 2020 afholdt FOSAKO et online gå-hjem-møde om Plandata med oplægsholdere fra Erhvervsstyrelsen. Efterfølgende har der været et forløb med indsamling af spørgsmål fra hvert geosamarbejde samt videreformidling til Erhvervsstyrelsen. Svarene er netop kommet retur til FOSAKO og er klar til at blive delt med deltagerne og andre interesserede. Spørgsmål og svar kan læses her. For at læse mere om arrangementet, gå til denne nyhed.

9. februar 2021|Categories: Nyheder|

Notifikationsmulighed på fosako.dk

FOSAKO forretningsudvalg har løbende fået ønsker fra brugerne af fosako.dk om at kunne få notifikationer, når der oprettes nyheder, mv. Der er derfor blevet implementeret en notifikationsmulighed på hjemmesiden, som man kan tilmelde sig, hvorefter man vil få en e-mail hver gang, der sker noget på hjemmesiden. God fornøjelse!

29. oktober 2020|Categories: Nyheder|

Gå hjem møde om plandata

Den 20. oktober 2020 afholdte FOSAKO og Erhvervsstyrelsen et virtuelt "Gå hjem møde om plandata", hvor 4 personer fra Erhvervsstyrelsen fortalte om sidste nyt fra Plandata.dk. Præsentationen har hentes her. Der er kommet flere positive tilbagemeldinger fra de over 200 deltagere: "Fungerende rigtigt fint og vi havde et godt udbytte af det." "Tak for super information!" "Tak! Det var en rar måde at få informationer på." "Tak! Jeg synes det er en rigtig god måde at få en oversigt. Mere af denne form for info vil være ønskeligt (og billigt). Så tak til alle der har lagt arbejde og sjæl i projektet." "Tak for i dag – rigtig god gennemgang! Over and out!" "Tak til FOSAKO for et godt møde." Processen er nu: Senest den 23/10-2020 deltagerne sende spørgsmål, kommentarer, mv. til kommunens GIS/geodata-koordinator. Senest den 1/11–2020 vil GIS/geodata-koordinatoren sende en samlet henvendelse fra sin kommune til det lokale medlem af FOSAKO´s forretningsudvalg. FOSAKO´s forretningsudvalg vil herefter lave en samlet henvendelse til Erhvervsstyrelsen. Svaret sendes til kommunernes GIS/geodata-koordinatorer. FOSAKO forretningsudvalg er allerede nu i overvejelse om yderligere lignende tiltag.

21. oktober 2020|Categories: Nyheder|

FOSAKO sommermøde 2020 – præsentationer

Den 16.-17. september 2020 blev FOSAKO sommermødet afholdt. Dag 1 havde vi besøg af vores samarbejdspartnere KTC, Danmarks Miljøportal, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, GeoDanmark, Erhvervsstyrelsen, KL, samt Udviklings- og forenklingsstyrelsen, der fortalte om aktuelle emner i 2020/2021. Dag 2 blev brugt på FOSAKO strategi for 2021-2025, samt de to gennemførte undersøgelser i kommunerne. Tak til alle for deltagelse, engagement, gode input og drøftelser i løbet af dagene. Dronebilledet er taget af Henrik Hedelund, Ishøj Kommune. Præsentationer er tilgængelige her: 00 - Sommermøde 2020 program.pdf 01 - KTC - Datastrategi.pdf 02 - KL - Datastrategi.pdf 03 - Danmarks Miljøportal.pdf 04 - SDFE - DAR og GeoDK.pdf 05 - UFST - Geokoderen og GeoDK.pdf 06 - Systemforum - GeoDK dataintegration.pdf 07 - Projektgruppen - GeoDanmark data i spil.pdf 08 - SDFE - Datadistribution.pdf 09 - ERST - Plandata.pdf 10 - SDFE - Vandløbsreferencen.pdf 11 - KL - Vejreferencen.pdf 12 - GeoDanmark - Perspektiver.pdf 13 - KL - FKG.pdf 21 - Styregruppe - Arealdata.pdf 22 - Geo Fyn - Status.pdf 23 - GeoØst - Status.pdf 24 - SydKort - Status.pdf 25 - GeoMidt - Status.pdf 26 - FOSAKO FU - Strategi.pdf 27 - FOSAKO FU - Droner i kommunerne.pdf 28 - FOSAKO FU - Systemer i kommunerne.pdf

23. september 2020|Categories: Nyheder|

De danske kommuners system- og datastrategiske valg indenfor geodataområdet – 2020

FOSAKO får løbende forespørgsler fra kommuner, ministerier, styrelser, mv. om et overblik over de danske kommuners system- og datastrategiske valg indenfor geodataområdet. FOSAKO har derfor valgt at prioritere opgaven og planen er, at der vil blive gennemført en undersøgelse hver år. Resultatet af 2020 undersøgelsen kan ses her. Resultatet af 2019 undersøgelsen kan ses her.

22. juli 2020|Categories: Nyheder|

CVR-flyt -Tværkommunalt samarbejde på landsplan om virksomheders flyttemønstre

CVR-flyt er et værktøj til monitorering af ændringer i den kommunale virksomhedsdemografi. Værktøjet giver mulighed for at se tilflyttede, fraflyttede, nyetablerede og ophørte virksomheder i den valgte kommune inden for en specificeret tidsperiode. CVR-flyt er baseret på CVR-data og giver dermed mulighed for hurtigt at kunne få kontaktoplysning på bl.a. tilflyttede og nyetablerede virksomheder i kommuner til brug for fx udsendelse af velkomstbreve. Data Løsningen opdateres månedligt, primo og indeholder pt. virksomhedsflytninger fra og med januar 2017. Drift og organisering Løsningen drives af tværkommunalt samarbejde mellem Geo Fyn og Geo Øst. Der er etableret en drift- og udviklingsgruppe, som varetager tilhørende opgaver. Dokumentation Løsningen er udviklet som Open Source, læs mere her: https://github.com/regiongis/erhvervsinfo/wiki

11. juni 2020|Categories: Nyheder|

Rapport om droner i de danske kommuner 2020

Anvendelsen af droner er efterhånden udbredt blandt mange af landets kommuner. FOSAKO gennemførte i foråret 2017 en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om anvendelse af droner i de danske kommuner. Det er vores erfaring, at undersøgelsen har bidraget med god viden og inspiration for dem, som har haft interesse i viden om anvendelse af droner i de danske kommuner. Undersøgelsen findes på FOSAKO.dk. På baggrund af ny viden om øget anvendelse af droner, har FOSAKO besluttet at gennemføre en ny undersøgelse med de oprindelige spørgsmål, suppleret med en række nye spørgsmål. I februar 2020 har FOSAKO fulgt op med en ny spørgeskemaundersøgelse i landets kommuner. LINK til kort over kommuner med droner

7. juni 2020|Categories: Nyheder|

FOSAKO sommermøde 2019, præsentationer

Titlen på sommermødet var "Har vi styr på data?" 10-års jubilæum blev afholdt den 18. september – 19. september 2019 på Houens Odde. Tak til alle for deltagelse, engagement, gode input og drøftelser i løbet af dagene. FOSAKO FU har fået mange gode input at arbejde videre med. Link til præsentationer.

14. oktober 2019|Categories: Nyheder|

De danske kommuners system- og datastrategiske valg indenfor geodataområdet – 2019

FOSAKO har de seneste år fået flere forespørgsler fra kommuner, ministerier, styrelser, mv. om et overblik over de danske kommuners system- og datastrategiske valg indenfor geodataområdet. Henover 2018 og 2019 er der i geodatasamarbejderne gennemført forskellige undersøgelser, se resultatet her. Manglende svar fra en kommune kan skyldes, at spørgeskemaerne har været forskellige. På FOSAKO sommermødet i september 2019 vil emnet og undersøgelserne blive drøftet og planen er så, at der gennemføres en ny samlet undersøgelse i alle kommunerne primo 2020 og evt. efterfølgende år.

14. maj 2019|Categories: Nyheder|

Veloplagt FOSAKO forårsmøde 2019 – præsentationer og referat

Traditionen tro, var årets forårsmøde i KL-huset igen en informationsmæssig "gavebod", som gav et spændende indblik i nogle af de mange og store digitale initiativer, som er undervej på landsplan og som har stor indflydelse på arbejdet i Teknik- og [...]

3. april 2019|Categories: Nyheder|

Ny FME-arbejdsgruppe i GeoMidt

I GeoMidt er der etableret en ny arbejdsgruppe. Gruppen arbejder med opgaver, der er FME-relevante med bl.a. konkret opgaveløsning, sparring på tværs af kommunerne og mulighed for lokale målrettede kurser. Der er i alt 17 kommuner repræsenteret med 31 deltagere. Det første møde i gruppen blev afholdt den 11. oktober 2018. Her var det en blanding af præsentationer, vidensdeling, diskussion af kommissorium og arbejde i små grupper. SWECO var også med hele dagen og gav bl.a. input til hvordan de kan bidrage til netværket samt gav sparring på konkrete udfordringer. Fra alle møder bliver der skrevet et resume, som vil blive delt i Yammer FME-DK. Det er også Yammer, der i øjeblikket bruges som online diskussionsplatform. Netværket er nyt og stadig ved at finde sit endelige format. Ikke desto mindre er der allerede gode diskussioner i gang og en stærk opbakning til netværket. Jeg er tovholder for gruppen, så kontakt mig endelig ved spørgsmål eller andet vedr. netværket.

13. november 2018|Categories: Nyheder|

Overblik over opgaver, som invoverer geodatamedarbejdere i kommunerne

FOSAKO FU har udarbejdet en oversigt (regneark) over igangværende fællesoffentlige opgaver, som involverer geodata medarbejdere i kommunerne. Formålet er, at hjælpe kommunerne med et overblik over de opgaver, som bydes ind fra mange forskellige parter i fællesoffentlige samarbejder. Oversigten er udarbejdet på baggrund af dialog med forskellige personer fra Staten, KL m. fl. og afspejler viden på det givne tidspunkt. Vi har endvidere suppleret med FOSAKO FU eget kendskab bemærkninger. Vi tilstræber, at vedligeholde oversigten minimum en gang om året i forbindelse med forårsmødet. Oversigten er på forsøgsbasis og FOSAKO FU modtager således meget gerne input på både videns-og anvendelses niveau.

26. juni 2018|Categories: Nyheder|

Intenst flow af information på FOSAKO Forårsmøde 2018

Faglighed på tværs På en snekold forårsdag, samlede FOSAKOs forretningsudvalg  33 deltagere i KL Huset. Udbyttet var en spændende og yderst informativ dag i godt selskab. FU havde inviteret en alsidig kreds af repræsentanter fra alle de regionale geo [...]

29. marts 2018|Categories: Nyheder|

FOSAKO har i 2017 gennemført 3 workshops i samarbejde med Geoforum om den nye databeskyttelsesforordning

Persondataloven bliver i maj 2018 erstattet af databeskyttelsesforordningen, og der bliver ikke kun tale om en navneændring. FOSAKO har i samarbejde med Geoforum afholdt workshops i løbet af forår, sommer og efterår i hele landet for at give deltager [...]

19. november 2017|Categories: Nyheder|

FOSAKO sommermøde 2017 – “Tryk på kedlerne – hvad gør vi?

Der er tryk på i vores branche. Geokodning, adresser, vejklasser, osv. Fællesnævneren er, at forskellige styrelser, KL, KTC, GeoDanmark, m.fl. har brug for kommunal indsats for at komme i mål med de mange landsdækkende projekter, som følger i kølvand [...]

25. september 2017|Categories: Nyheder|

Rapport om droner i de danske kommuner 2017

I marts 2017, gennemførte FOSAKO en spørgeskemaundersøgelse i landets kommuner. FOSAKO ønsker med undersøgelsen at få et overblik over, hvilke kommuner der anvender droner. Overblikket er tænkt som en hjælp til at danne netværk (eller understøtte all [...]

28. april 2017|Categories: Nyheder|

FOSAKOs drone-undersøgelse i kommunernes Geodata-kontorer anno 2017 – er på vej!

FOSAKO ønsker at få et overblik over hvilke kommuner der anvender droner. Overblikket er tænkt som en hjælp til at danne netværk (eller understøtte allerede eksisterende netværk) på tværs af kommuner, såvel regionalt som nationalt. Samtlige 98 kommun [...]

17. marts 2017|Categories: Nyheder|
close

TILMELD NOTIFIKATIONER

- og få besked pr. mail, når der er nyt på FOSAKO.DK
Go to Top