Den 13.-14. september 2023 blev FOSAKO sommermødet afholdt.

Dag 1 fik vi en status fra geodatasamarbejderne og arbejdede med “Databeredskab”, hvor vi fik et oplæg fra Truesec.

Dag 2 brugte vi på dialog og gruppearbejde om “Kampen om arealerne”, hvor vi fik oplæg fra Mølbak Landinspektører og Kolding Kommune. Om eftermiddagen arbejde vi med “Energiforbrug/CO2” og “Klimatilpasning”, hvor vi fik input fra LIFA og KL.

Tak til alle for deltagelse, engagement, gode input og drøftelser i løbet af dagene.

Præsentationer er tilgængelige her:
Velkomst og program
Geodatasamarbejderne
Databeredskab
Kampen om arealerne – indflyvning
Kampen om arealerne – Karsten Willeberg-Nielsen, Mølbak Landinspektører
Kampen om arealerne – Karsten Wandall, Kolding Kommune
Klima og energidata – indflyvning
Energidata, BBR og CVR – Kenneth Andersen, LIFA
Klimatilpasning og Klimaalliancen – Gunilla og Lars, KL
Opsamling
Opsamling – noter

Kontaktperson:

Jesper Gaardboe Jensen
Geo Fyn
jgje@geofyn.dk
21259415