Torsdag 18. april 2024 blev FOSAKO forårsmøde afholdt i KL-huset. Der var ca. 40 dysiske deltagere fordelt på oplægsholdere, repræsentanter fra kommuner, KL, styrelser, mv. Herudover deltog 140 online fra kommunerne.
Det aver en dag med spændende præsentationer og demonstration af, hvordan data anvendes på tværs af de offentlige myndigheder. FOSAKO Forretningsudvalg vil gerne benytte lejligheden til igen at sige TAK til oplægsholdere og øvrige for bidrag og engagement under dagen. Præsentationer og program fra dagen kan findes nedenfor ved at klikke på oplæggets navn:

Velkomst og program v. Jesper Gaardboe Jensen, FOSAKO

Nyt fra KtC Digital Forvaltning v. Jakob Kirkegaard

Nyt fra KL om grund- og geodata v. Thomas Jensen og Sofie Kofoed Led

Nyt fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur v. Simon Atli Larsen

Nyt fra Geodatastyrelsen v. Jørgen Skrubbeltrang

Nyt fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen v. Frederik Tom-Petersen

Nyt fra Bygning- og Bolig Registret v. Zine Louise Lange, Lars Misser og Jakob Kehlet

Nyt fra Energistyrelsen v. Simon Peter Larsen

Nyt fra GeoDanmark v. Kristine Pollas

Nyt fra GeoDanmark v. Jens Gottlieb

Nyt fra GeoDanmark v. Anders Esgaard Christensen

Nyt fra Danmarks Miljøportal v. Dorthe Holme og Serena Pilunnguaq Sørensen

Nyt fra KL om klima v. Isak Dyrløv Klindt

Nyt fra Kystdirektoratet v. Karl-Søren Geertsen

Nyt fra GEUS – de Nationale geologiske undersøgelser for Grønland og Danmark GEUS v. Bjarni Pjetursson

Kontaktperson:

Merete Hansen
Sydkort
mha@haderslev.dk
20485549