I marts 2017, gennemførte FOSAKO en spørgeskemaundersøgelse i landets kommuner. FOSAKO ønsker med undersøgelsen at få et overblik over, hvilke kommuner der anvender droner. Overblikket er tænkt som en hjælp til at danne netværk (eller understøtte allerede eksisterende netværk) på tværs af kommuner, såvel regionalt som nationalt.
93 kommuner har besvaret spørgeskemaet.
De overordnede konklusioner lyder således:
34 kommuner, ejer egen eller egne droner
44 kommuner forventer i løbet af 2017 at eje egen eller egne droner
Der ud over har 29 kommuner, til dags dato, købt droneydelser hos konsulenter og drone-operatører.
Læs alle besvarelser og konklusioner i vedlagte rapport.

Kontaktperson

Henrik Hedelund
Ishøj Kommune
9hh@ishoj.dk
43577762