Hjem/Anne Grete Arendt Rasmussen

Om Anne Grete Arendt Rasmussen

Denne forfatter har endnu ikke udfyldt nogle detaljer.
So far Anne Grete Arendt Rasmussen has created 13 blog entries.

FOSAKO Fagligt Fokus

FOSAKO vil understøtte kompetenceudvikling hos GIS-medarbejderne i de 94 medlemskommuner. Vi har derfor et mål om at arrangere 3-4 årlige online webinarer med faglige emner, som man ellers ikke ville tage på kursus i. Det gøres under overskriften FOSAKO Faglig Fokus. I fredags d. 7. juni afholdt vi derfor det første webinar i rækken af FOSAKO Fagligt Fokus arrangementer med emnet ”Webservices for begyndere”. Her gennemgik Henrik Brændskov Larsen fra Geopartner alt hvad en nybegynder skal vide om brug af webservices i en kombination af teori og demo i Postman. Vi er nu meget klogere på definitioner, syntax, versioner, requests, max antal features og filter. Om et halvt år følger vi op med endnu et webinar om avanceret brug af webservices. Optagelse og præsentation fra webinaret udsendes til kommunerne pr. mail via det lokale geodatasamarbejde.

2024-06-17T14:46:20+02:0017. juni 2024|Nyheder|

Anbefalinger om databeredskab for geodata

På FOSAKOs sommermøde i september havde vi et oplæg fra cybersikkerhedsfirmaet Truesec samt gruppearbejde om databeredskab for geodata. Det var meget tankevækkende, og FOSAKO har nu udarbejdet en brochure med anbefalinger, som I kan bruge som udgangspunkt for en intern dialog i kommunen om, hvordan I sikrer jeres geodata bedst muligt mod hacking. Brochuren indeholder seks konkrete anbefalinger, forslag til en øvelse, samt tre typer geodata, som vi foreslår, at I overvejer at sikre.

2023-12-18T15:09:07+01:0018. december 2023|Nyheder|

Minikursus i det nye ejendomsbegreb – præsentation

FOSAKO har 6. november 2023 afholdt online Minikursus i det nye ejendomsbegreb for mere end 355 kommunale deltagere, primært fra GIS, sekundært BBR- og DAR-medarbejdere samt ledere. Minikurset indeholdt en introduktion til det nye ejendomsbegreb BFE, registerlandskabet før og efter, samt hvilke faldgruber vi skal vogte os for. Indhold -Baggrund og intro -Om begrebet 'ejendom' før og nu -Nyt fælles ejendomsbegreb -De tre ejendomstyper: Eksempler -Registerlandskabet - før og efter -Kort om Ejerfortegnelsen -EjendomsBeliggenhedsRegistret - hvad i...? -Spørgsmål/svar -Afrunding: Hvad kan gå galt

2023-11-08T14:37:26+01:008. november 2023|Nyheder|

Open Source-værktøj til beregning af skadesøkonomi på vej

Et nyt værktøj til beregning af skadesøkonomi ifm. oversvømmelse er på vej, som kan understøtte kommunernes arbejde med DK2020 og klimatilpasning. Værktøjet, der er kommet til i et samarbejde mellem kommuner, DTU, LNH Water og AestasGIS, er Open Source og vil blive frit tilgængeligt for alle. De danske kommuner har i deres arbejde med DK2020 og klimatilpasning brug for at vide, hvor det giver mest mening at sætte ind overfor oversvømmelser. Her er det vigtigt at kunne beregne skadesøkonomi og se på risikokortlægningen. Geo Fyn og ejerkommunerne i det fynske startede derfor i maj 2021 op på et projekt, hvor målet var et værktøj, der kunne hjælpe med denne opgave. Det blev her hurtigt besluttet, at det var oplagt at basere værktøjet på DTU's model for Skadesøkonomi ved oversvømmelser, der blev udviklet som en del af COHERENT projektet om oversvømmelser ved kyster. Modellen indeholder økonomiske beregninger og forudsætninger for en række sektorer (se vedlagte systemskitse). Se en yderligere dokumentation af den oprindelige models skadesfunktioner og forudsætninger her https://www.coherent-project.dk/nyheder/Nyhed?id={0F65C451-C9C8-4830-96C6-A2FF76F7EC40} "Det er fantastisk, at modelarbejdet og det oprindelige værktøj nu lever videre og vi får det videreudviklet med flere typer af oversvømmelse, risikokortlægning, osv.", siger Kirsten Halsnæs, professor, DTU Management. I forbindelse med videreudviklingen af værktøjet har det været vigtigt at understøtte oversvømmelse, ikke kun grundet stormflod, men også skybrud, vandløb og på sigt terrænnært grundvand. Risikokortlægning er ligeledes kommet med. Værktøjet er blevet til i et meget tæt samarbejde mellem de fynske kommuners GIS/geodata- og klima-medarbejdere, som kender behov og krav, samt de stærke fagligheder hos DTU og LNH water, der er stærke i det teoretiske (økonomiske beregninger og det klimatekniske) og modelarbejde. Styrken ved værktøjet er, at der er taget udgangspunkt i kommunernes konkrete behov. ”LNH water er gennem dette meget intense samarbejde med de fynske kommuner blevet meget dygtigere til at målrette sine services og udviklingen i henhold til de problemstillinger, som kommunerne/beslutningstagerne står overfor”, udtaler Per Skougaard Kaspersen, Phd og Senior specialist hos LNH water. Det blev besluttet at få værktøjet udviklet som et plug-in til QGIS af AestasGIS, så hele værktøjet er Open Source og derfor frit tilgængelig uden licensudgifter, mv. Målet med dette er at få værktøjet udbredt til resten af landets kommuner. Dette arbejde går i gang nu og KL har tilbudt at hjælpe. ”Formålet med KLs projekt Databaseret Klimatilpasning er at understøtte de danske kommuner i deres arbejde med klimatilpasning. KL vil derfor hjælpe med udbredelsen af dette værktøj ved afholdelse af webinarer og fysiske møder over hele landet”, siger Lars Kaalund, projektleder på KLs projekt. Værktøjet afleveres til kommunerne i november 2021, hvorefter fokus bliver på webinarer og kurser, samt kommunikation. Oplysninger om installation af værktøj, dokumentation, videreudvikling, mv. bliver samlet på projektets GitHub side: https://github.com/skadesokonomi Kontaktoplysninger: Generelt om udviklingsprojektet: Jesper Gaardboe Jensen, projektchef Geo Fyn, jgje@geofyn.dk Økonomiske beregninger og forudsætninger: Kirsten Halsnæs, professor, DTU Management, khal@dtu.dk Modelarbejdet: Per Skougaard Kaspersen, Phd og Senior specialist hos LNH water, per@lnhwater.dk QGIS og databaseudvikling: Bo Victor Thomsen, civ.ing. AestasGIS, bvt@aestas.dk

2021-11-02T13:52:54+01:002. november 2021|Nyheder|

FOSAKO sommermøde 2021 – program og præsentationer

Den 15.-16. september 2021 blev FOSAKO sommermødet afholdt. Dag 1 fik vi en status fra geodatasamarbejderne og havde besøg af GeoDanmark sekretariatet, som fortalte om den ny forretningsmodel og arbejdsprogram 2022. Dag 2 brugte vi på dialog og gruppearbejde om, hvor GIS-kontoret er om 3 år, herunder hvilken rolle kommunerne, geodatasamarbejderne og FOSAKO har. Vi sluttede dagen med en orientering af Anne (GeoØst) om hendes arbejde i Geoforum og DAI's følgegruppe. Tak til alle for deltagelse, engagement, gode input og drøftelser i løbet af dagene. Præsentationer er tilgængelige her: • Program - http://fosako.dk/wp-content/uploads/FOSAKO_Sommermoede_2021_program.pdf • Status GeoFyn - http://fosako.dk/wp-content/uploads/20210912-FOSAKO-sommermoede-Geo-Fyn.pptx • Status GeoMidt - http://fosako.dk/wp-content/uploads/GeoMidt-Status-2021.pptx • Status GeoNord - http://fosako.dk/wp-content/uploads/GeoNord_oplaeg-fosako-2021.pptx • Status GeoØst - http://fosako.dk/wp-content/uploads/20210912_Oplaeg_GeoOest_FOSAKO_Sommermoede2021.pptx • Status SydKort - http://fosako.dk/wp-content/uploads/FOSAKO-sommermoede-SydKort.ppt • Geoforum og DAI's følgegruppe - http://fosako.dk/wp-content/uploads/Praesentation_Geoforum_DAI-Foelgegruppe.pptx

2021-09-22T07:38:02+02:0022. september 2021|Nyheder|

”Inspirationskatalog” om demografisk udvikling og bosætningsmønstre.

GeoØst arbejdsgruppen ”Demografi og Flyttemønstre” har i foråret 2020 fået udarbejdet et ”Inspirationskatalog” med eksempler på analyser af den demografiske udvikling og borgernes bosætningsmønstre i kommunerne. Inspirationskataloget beskriver bl.a. hvilke data der indgår i analyserne, og viser eksempler på præsentation af analyseresultaterne.

2022-04-11T10:04:20+02:0020. september 2021|GeoSjælland projekter, Projekter|

Webinar med Danmarks Miljøportal 22. april 2021

Torsdag den 22. april 2021 afholdt FOSAKO et webinar med Danmarks Miljøportal. De deltog med 4 deltagere, der gennem et spændende og veltilrettelagt program gav en gennemgang af flere aktuelle emner og systemer med tid til spørgsmål undervejs. Der var ca. 200 deltagere, der såvel under som efterfølgende bakkede op om den positive oplevelse og nyttige udbytte af præsentationerne. Præsentation er vedlagt dette opslag og optagelsen kan findes her: https://we.tl/t-vqptBKpN7a Den 14. juni afholder Danmarks Miljøportal, som opfølgning på dette webinar, et webinar om redigering i Arealeditering. Tilmelding og yderligere oplysninger kan findes af dette link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_q4g_2vVXSzKi8oCR4c3cRA Henvendelse til Danmarks Miljøportal med spørgsmål, forslag og lignende gøres bedst gennem denne kontaktformular: https://support.miljoeportal.dk/hc/da/requests/new I FOSAKO Forretningsudvalg vil vi gerne sige stor tak til alle deltagere og er opmærksomme på hvordan vi også fremadrettet kan tilbyde lignende arrangementer til glæde i kommunerne.

2021-04-27T15:25:28+02:0027. april 2021|Nyheder|

Notifikationsmulighed på fosako.dk

FOSAKO forretningsudvalg har løbende fået ønsker fra brugerne af fosako.dk om at kunne få notifikationer, når der oprettes nyheder, mv. Der er derfor blevet implementeret en notifikationsmulighed på hjemmesiden, som man kan tilmelde sig, hvorefter man vil få en e-mail hver gang, der sker noget på hjemmesiden. God fornøjelse!

2020-11-02T12:17:33+01:0029. oktober 2020|Nyheder|

Rapport om droner i de danske kommuner 2020

Anvendelsen af droner er efterhånden udbredt blandt mange af landets kommuner. FOSAKO gennemførte i foråret 2017 en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om anvendelse af droner i de danske kommuner. Det er vores erfaring, at undersøgelsen har bidraget med god viden og inspiration for dem, som har haft interesse i viden om anvendelse af droner i de danske kommuner. Undersøgelsen findes på FOSAKO.dk. På baggrund af ny viden om øget anvendelse af droner, har FOSAKO besluttet at gennemføre en ny undersøgelse med de oprindelige spørgsmål, suppleret med en række nye spørgsmål. I februar 2020 har FOSAKO fulgt op med en ny spørgeskemaundersøgelse i landets kommuner. LINK til kort over kommuner med droner

2020-06-07T20:23:13+02:007. juni 2020|Nyheder|

Overblik over opgaver, som invoverer geodatamedarbejdere i kommunerne

FOSAKO FU har udarbejdet en oversigt (regneark) over igangværende fællesoffentlige opgaver, som involverer geodata medarbejdere i kommunerne. Formålet er, at hjælpe kommunerne med et overblik over de opgaver, som bydes ind fra mange forskellige parter i fællesoffentlige samarbejder. Oversigten er udarbejdet på baggrund af dialog med forskellige personer fra Staten, KL m. fl. og afspejler viden på det givne tidspunkt. Vi har endvidere suppleret med FOSAKO FU eget kendskab bemærkninger. Vi tilstræber, at vedligeholde oversigten minimum en gang om året i forbindelse med forårsmødet. Oversigten er på forsøgsbasis og FOSAKO FU modtager således meget gerne input på både videns-og anvendelses niveau.

2019-10-25T15:54:17+02:0026. juni 2018|Nyheder|
Go to Top