Torsdag den 22. april 2021 afholdt FOSAKO et webinar med Danmarks Miljøportal. De deltog med 4 deltagere, der gennem et spændende og veltilrettelagt program gav en gennemgang af flere aktuelle emner og systemer med tid til spørgsmål undervejs. Der var ca. 200 deltagere, der såvel under som efterfølgende bakkede op om den positive oplevelse og nyttige udbytte af præsentationerne.

  • Præsentation kan hentes her og optagelsen kan ses her.

 

Den 14. juni afholder Danmarks Miljøportal, som opfølgning på dette webinar, et webinar om redigering i Arealeditering. Tilmelding og yderligere oplysninger kan findes af dette link.

Henvendelse til Danmarks Miljøportal med spørgsmål, forslag og lignende gøres bedst gennem denne kontaktformular.

 

I FOSAKO Forretningsudvalg vil vi gerne sige stor tak til alle deltagere og er opmærksomme på hvordan vi også fremadrettet kan tilbyde lignende arrangementer til glæde i kommunerne.

Kontaktperson:

Anne Ulriksen Dybkjær
GeoØst
nud@gate21.dk
2384 3001