Anvendelsen af droner er efterhånden udbredt blandt mange af landets kommuner.
FOSAKO gennemførte i foråret 2017 en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om anvendelse af droner i de danske kommuner. Det er vores erfaring, at undersøgelsen har bidraget med god viden og inspiration for dem, som har haft interesse i viden om anvendelse af droner i de danske kommuner. Undersøgelsen findes på FOSAKO.dk.
På baggrund af ny viden om øget anvendelse af droner, har FOSAKO besluttet at gennemføre en ny undersøgelse med de oprindelige spørgsmål, suppleret med en række nye spørgsmål. I februar 2020 har FOSAKO fulgt op med en ny spørgeskemaundersøgelse i landets kommuner.

LINK til Power BI kort med nøgletal over kommuner med droner

FOSAKO droneundersøgelse 2020, link til rapport

Kontaktperson:

Laila Nissen
GeoØst
laila.nissen@gate21.dk
29495226