Den 15.-16. september 2021 blev FOSAKO sommermødet afholdt.

Dag 1 fik vi en status fra geodatasamarbejderne og havde besøg af GeoDanmark sekretariatet, som fortalte om den ny forretningsmodel og arbejdsprogram 2022.

Dag 2 brugte vi på dialog og gruppearbejde om, hvor GIS-kontoret er om 3 år, herunder hvilken rolle kommunerne, geodatasamarbejderne og FOSAKO har. Vi sluttede dagen med en orientering af Anne (GeoØst) om hendes arbejde i Geoforum og DAI’s følgegruppe.

Tak til alle for deltagelse, engagement, gode input og drøftelser i løbet af dagene.

Præsentationer er tilgængelige her: