Onsdag den 31. maj 2023 blev FOSAKO forårsmøde afholdt i KL-huset.

Der var ca. 40 som deltog fysisk i KL-huset fordelt på 18 oplægsholdere, repræsentanter fra kommuner, KL, styrelser, mv. Herudover deltog ca. 120 virtuelt.

Traditionen tro blev det en dag fyldt med spændende præsentationer og givende informationer. FOSAKO Forretningsudvalg vil gerne benytte lejligheden til igen at sige TAK til oplægsholdere og øvrige for bidrag og engagement under dagen.

Præsentationer og program fra dagen kan findes nedenfor:

Kontaktperson:

Jesper Gaardboe Jensen
Geo Fyn
jgje@geofyn.dk
21259415