FOSAKO afholder igen det populære forårsmøde i KL huset torsdag den 22. marts 2018.

Forårsmødet har til formål, dels at behandle aktuelle fællesoffentlige emner, dels at styrke det sociale og faglige sammenhold mellem deltagerne, således at der dannes og vedligeholdes et fagligt netværk, der kan trækkes på løbende. Der deltager 2 personer fra hvert geodatasamarbejde, dog deltager der samlet 4 personer fra GeoØst.

Til mødet inviteres en række gæster, typisk statslige forvaltninger, Kommunernes Landsforening samt en række foreninger, eksempelvis GeoDanmark og Danmarks Miljøportal.

 

Kontaktperson

Laila Nissen
GeoØst
laila.nissen@gate21.dk
29495226