FOSAKO ønsker at få et overblik over hvilke kommuner der anvender droner. Overblikket er tænkt som en hjælp til at danne netværk (eller understøtte allerede eksisterende netværk) på tværs af kommuner, såvel regionalt som nationalt.

Samtlige 98 kommuner er blevet spurgt – og på nuværende tidspunkt er der kommet svar fra 87.

Der nogle tendenser og konklusioner, der allerede nu kan drages. Som det vil fremgå af illustrationerne har 36% af kommunerne, på nuværende tidspunkt en eller flere droner.
I løbet af 2017 forventer en række andre kommer at anskaffe en drone, således at næsten 50% af Danmarks kommuner er “selv-flyvende”.
Ud over video-, billed- og dataindsamling med egne droner, har 33% benyttet sig af private droneoperatører/ -konsulenter.

En mere sammenfattet oversigt, af undersøgelsen kommer senere (hvor forhåbentligt alle 98 kommuner har svaret)