Avendelse
CVR-flyt er et værktøj til monitorering af ændringer i den kommunale virksomhedsdemografi.

Værktøjet giver mulighed for at se tilflyttede, fraflyttede, nyetablerede og ophørte virksomheder i den valgte kommune inden for en specificeret tidsperiode.

Data
CVR-flyt er baseret på CVR-data og giver dermed mulighed for hurtigt at kunne få kontaktoplysning på bl.a. tilflyttede og nyetablerede virksomheder i kommuner til brug for fx udsendelse af velkomstbreve.

Løsningen opdateres månedligt, primo og indeholder pt. virksomhedsflytninger fra og med januar 2017.

Drift og organisering
Løsningen drives af tværkommunalt samarbejde mellem Geo Fyn og Geo Øst. Der er etableret en drift- og udviklingsgruppe, som varetager tilhørende opgaver.

Dokumentation
Løsningen er udviklet som Open Source, læs mere her:
https://github.com/regiongis/erhvervsinfo/wiki

Kontaktpersoner:

Heidi Zagari                                              Jesper Gaardboe Jensen 
Høje-Taastrup Kommune (GeoØst)          Geo Fyn
HeidiZag@htk.dk                                      jgje@geofyn.dk
Tlf.: 43591295                                          Tlf.: 21259415