Der er tryk på i vores branche. Geokodning, adresser, vejklasser, osv. Fællesnævneren er, at forskellige styrelser, KL, KTC, GeoDanmark, m.fl. har brug for kommunal indsats for at komme i mål med de mange landsdækkende projekter, som følger i kølvandet på digitaliseringsstrategierne, grunddataprogrammet, osv.

Dette blev drøftet med kommunale repræsentanter, SDFE, GeoDanmark, KL og KTC faggruppen for digital forvaltning på sommermødet. Tak til deltagerne!

Her ses emnerne:

GeoDanmark og udstilling af data
GeoDanmark projekter
Kommunale indsatser i tværoffentlige projekter
GIS-kontorets indsats i egen butik
FOSAKO’s strategi
Fælleskommunal kompetenceudvikling
FOSAKO og KTC

Præsentationer er vedhæftet.

FOSAKO forretningsudvalg vil på kommende møde den 6. oktober 2017 prioritere og planlægge tiltag i forhold til de input der kom ind.

Kontaktperson

Laila Nissen
HRKS
lainis@gladsaxe.dk
29495226