Den 16.-17. september 2020 blev FOSAKO sommermødet afholdt.

Dag 1 havde vi besøg af vores samarbejdspartnere KTC, Danmarks Miljøportal, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, GeoDanmark, Erhvervsstyrelsen, KL, samt Udviklings- og forenklingsstyrelsen, der fortalte om aktuelle emner i 2020/2021.

Dag 2 blev brugt på FOSAKO’s strategi for 2021-2025, samt de to gennemførte undersøgelser i kommunerne.

Tak til alle for deltagelse, engagement, gode input og drøftelser i løbet af dagene.

Dronebilledet er taget af Henrik Hedelund, Ishøj Kommune.

Præsentationer er tilgængelige her:

Kontaktperson:

Jesper Gaardboe Jensen
Geo Fyn
jgje@geofyn.dk
21259415