Traditionen tro, var årets forårsmøde i KL-huset igen en informationsmæssig “gavebod”, som gav et spændende indblik i nogle af de mange og store digitale initiativer, som er undervej på landsplan og som har stor indflydelse på arbejdet i Teknik- og Miljøområdet i kommunerne i de kommende år.

Dagens initiativ gav en unik mulighed for at mødes mere uformelt og dele viden og status på tværs.
FOSAKO FU har udarbejdet referat, som er vedlagt her sammen med præsentationerne.

En STOR tak fra FOSAKO til oplægsholdere og deltagere for bidrag og engagement ved deltagelse.

Referat, Laila Nissen 
Dagsorden
FOSAKO info, Jesper Gardboe Jensen
Serviceplatformen, Thomas Volf, Kombit
Datafordeler, Leif Hernø, SDFE
GeoDanmark data, Jørgen Grum, SDFE
Aktuelle initiativer, Anne Marie Carstens, KL
Skoledistrikter og naturdata, Lennart Kristoffersen, GeoDanmark/KL
DAI og Miljødata.dk, Astrid Schuster, Torben Korgaard Hansen, Nils Høgsted
Plandata, Henrik Larsen, Erhvervsstyrelsen
KTC, Faggruppe for digital forvaltning, Jakob Kirkegaard, Silkeborg Kommune