Persondataloven bliver i maj 2018 erstattet af databeskyttelsesforordningen, og der bliver ikke kun tale om en navneændring. FOSAKO har i samarbejde med Geoforum afholdt workshops i løbet af forår, sommer og efterår i hele landet for at give deltagerne nærmere svar på, hvad den nye lov konkret kommer til at betyde for dem. Arrangementerne var tilrettelagt med en række oplægsholdere fra SDU, Lifa og kommuner –  der var spørgsmål og dialog undervejs og slutteligt blev en række kommunale cases gennemgået og kommenteret af juristerne.

Omkring 100 personer (hovedsagelig fra kommuner) har samlet deltaget og tilbagemeldingerne vedrørende udbyttet har været positive.

Præsentationerne fra arrangementerne kan du finde på Geoforums hjemmeside:

Roskilde, september 2017

Odense/ Silkeborg, marts og juni 2017