FOSAKO har de seneste år fået flere forespørgsler fra kommuner, ministerier, styrelser, mv. om et overblik over de danske kommuners system- og datastrategiske valg indenfor geodataområdet.

Henover 2018 og 2019 er der i geodatasamarbejderne gennemført forskellige undersøgelser, se resultatet her.

Manglende svar fra en kommune kan skyldes, at spørgeskemaerne har været forskellige.

På FOSAKO sommermødet i september 2019 vil emnet og undersøgelserne blive drøftet og planen er så, at der gennemføres en ny samlet undersøgelse i alle kommunerne primo 2020 og evt. efterfølgende år.

Kontaktperson:

Jesper Gaardboe Jensen
Geo Fyn
jgj@geofyn.dk
21259415