Torsdag den 7. april 2022 blev FOSAKO forårsmøde afholdt i KL-huset.

Der var ca. 40 som deltog fysisk i KL-huset fordelt på 16 oplægsholdere, repræsentanter fra kommuner, KL, styrelser, mv. Herudover deltog ca. 100 virtuelt.

Traditionen tro blev det en dag fyldt med spændende præsentationer og givende informationer. FOSAKO Forretningsudvalg vil gerne benytte lejligheden til igen at sige et stort TAK til oplægsholdere og øvrige for bidrag og engagement under dagen.

Præsentationer og program fra dagen kan findes nedenfor:

Velkomst og program v/Jesper Gaardboe Jensen, FOSAKO

Dataforsyning, Grunddata på Datafordeler, mv. v/Sine Valbjørn Schlüter, SDFE

Datafordeleren i udbud v/Stine Kern Licht og Leif Hernø, SDFE

3D bymodeller v/Marianne Knudsen, SDFE

GeoDanmark v/Jørgen Grum, SDFE

GeoFA v/Jesper Gaardboe Jensen, GeoFyn

FOSAKO undersøgelse v/Jesper Gaardboe Jensen, FOSAKO

Nyt fra GST ejendomsregistrering v/kontorchef Jess Svendsen, Geodatastyrelsen

Nyt om geokodning og energidata i BBR v/Helle Kirkedal og Lars Misser, VURDST

Plandata.dk – status v/Ole Pagh-Schlegel, Bolig- og Planstyrelsen

Danmarks Miljøportal og DAI v/Ane Klok, Serena Pilunnguaq Sørensen og Kamilla Blaabjerg (formand for DAI følgegruppen)

Projekt om bræmmer v/Jakob Dragsbæk, Landbrugsstyrelsen

Regionerne og visualisering af jordforurening v/Joachim Krøyer Marht

Kontaktperson:

Jesper Gaardboe Jensen
Geo Fyn – en del af Erhvervshus Fyn
jgje@geofyn.dk
21259415