Den 30. marts 2017 afholdes der FOSAKO forårsmøde.

Forårsmødet har til formål, dels at behandle aktuelle fællesoffentlige emner, dels at styrke det sociale og faglige sammenhold mellem deltagerne, således at der dannes og vedligeholdes et fagligt netværk, der kan trækkes på løbende.

Til mødet inviteres en række gæster, typisk statslige forvaltninger, Kommunernes Landsforening samt en række foreninger, eksempelvis GeoDanmark og Danmarks Miljøportal.

Mødet afholdes hos KL.

 

Link til referat fra mødet: klik her