Den 14.-15. september 2022 blev FOSAKO sommermødet afholdt.

Dag 1 fik vi en status fra geodatasamarbejderne og havde besøg af KL, som fortalte om Kommunernes digitaliseringsprogram.

Dag 2 brugte vi på dialog og gruppearbejde om kommunernes, herunder GIS/geodata-kontorernes, arbejde med klima. Vi sluttede dagen med at kortlægge grunddatas rejse.

Tak til alle for deltagelse, engagement, gode input og drøftelser i løbet af dagene.

Præsentationer er tilgængelige her:
Program
Status fra geodatasamarbejderne
KL’s digitaliseringsstrategier og datainitiativer, samt Affaldsdataprojekt
KL’s elladestanderprojekt
Kommunernes klima-opgaver, Lars Kaalund, KL
Kommunernes klima-opgaver, Morten Westergaard, Middelfart Kommune
Grunddatas rejse, Karina Kristensen, Langeland Kommune

Kontaktperson:

Jesper Gaardboe Jensen
Geo Fyn
jgje@geofyn.dk
21259415