Faglighed på tværs

På en snekold forårsdag, samlede FOSAKOs forretningsudvalg  33 deltagere i KL Huset. Udbyttet var en spændende og yderst informativ dag i godt selskab.

FU havde inviteret en alsidig kreds af repræsentanter fra alle de regionale geodatasamarbejder, KL, GeoDanmark sekretariatet, SDFE, Erhvervsstyrelsen, Region Syddanmark, Landbrugsstyrelsen, SKAT og Danmarks Miljøportal.

Mange spændende oplæg

Jesper Gaardboe Jensen, Geo Fyn, styrede med engagement og struktur et tætpakket program. De enkelte oplægsholdere præsenterede en forholdsvis kortfattet “pitch” med information om seneste nyt fra deres respektive fagområde. Det gav både indblik og ny viden om de igangværende aktiviteter. Det gav også mulighed for spørgsmål og dialog i det omfang den stramme tidsplan tillod det – ikke mindst i pauserne var der livlig dialog.
Vi kom vidt omkring og masser af nyheder blev formidlet – lige fra demo af det Nye Geodanmark (det ser yderst lovende ud) samt indblik i tilblivelse/revision af plandata til den nye Ejendomsvurdering.

FOSAKO initiativ – oversigt over opgaver/involvering af kommunerne

I disse tider, hvor en massiv mængde information sendes ud til kommunerne på skrift ad flere kanaler, var det yderst nærværende og berigende at se og høre fagpersonerne formidle budskaberne “in real life”.
Der er tryk på opgaver og involvering af kommunerne i den digitale opgaveportefølje på landsplan. Som geodata medarbejder i en kommune, kan man til tider, føle sig hensat til en 4 sporet motorvej med udefrakommende information og opgaver. Vi kan således være udfordret på, at bevare overblikket over igangværende og kommende opgaver.

Derfor  introducerede Per Hammerholt indledningsvis FOSAKO FU’s initiativ med at udarbejde en oversigt over igangværende opgaver/initiativer. Den var på ganske lavpraktisk og analog vis trykt i A0 format og lagt frem i begyndelsen af dagen. Deltagerne blev opfordret til, at  supplere med deres viden. FU forventer på sigt at offentliggøre oversigten her på siden.

Tak til alle deltagere

FOSAKO FU vil endnu engang udtrykke en stor TAK til alle jer oplægsholdere for jeres bidrag og deltagelse – det giver rigtig god viden og indsigt som fundament til det videre arbejde i FOSAKO regi i løbet af året. Også tak til vores kommunale kollegaer, som lyttede med og bød ind med gode spørgsmål undervejs.

På gensyn i 2019!

Link til dagsorden, referat og oplæg

Dagsorden

Referat

Deltagerliste, FOSAKO forårsmøde 2018

Du finder en oversigt over de enkelte præsentationer – klik på titlen og åben PDF:

INTRO FOSAKO, Jesper Gaardboe Jensen

KL, Anne Marie Carstens

SDFE, datavask, Jørgen Grum

GeoDanmark, strategi, Katarina Ritz

SDFE, ÆUP_automatisering, Jørgen Grum

SDFE, Grunddataprogrammerne, George B. Larsen

SKAT, geokodning, Inge Flensted

SKAT, workflow for BBRdata, Dorte Holm

Erhvervsstyrelsen, PlandataDK, Henrik Larsen

DAI, nyheder, Astrid Schuster

KTC, digital forvaltning, Jakob Kirkegaard

KL, CPR-vej, Vref. Lennart Kristoffersen

GeoDanmark, Nyt system GeoDK, Charlotte Malling (klik på billedet og det vises i større format)

 

 

Kontaktperson

Laila Nissen
GeoØst
laila.nissen@gate21.dk
29495226