Kort beskrivelse af projektet

Flere kommuner begynder at bruge små-droner til kortlægningsopgaver af mindre områder. Ligledes er der flere steder indkøbt fotogrammetriprogrammer til efterbehandling af billederne således at produkter som overflademodeller og ortofoto kan skabes lokalt.

Denne vejledning giver en introduktion til kortlægning med droner i forskellige sammenhænge samt efterbehandling i programmet Agisoft Metashape (AM). Andre efterbehandlingsprogrammer bruger overordnet set samme tilgang og samme arbejdsgang som AM men brugergrænsefladen er selvfølgelig forskellige

Projektets formål

At skabe et fælles fundament for dronearbejde i kommunen. samt vidensdeling på tværs af Geomidt.

Målgruppe

Kommunale medarbejder der arbejder med droner.

Resultater

Et dokument med teoretisk og praktisk viden om brug af droner til kortlægning.

Kontaktperson

Ronni Fjordvald Søe
GIS-medarbejder
Skanderborg Kommune
Ronni.fjordvald.soe@skanderborg.dk
87947156

Bilag

Kortlægning-med-drone_v3.1.pdf