Kort beskrivelse

 

CVR-flyt giver mulighed for monitorering af ændringer i den kommunale virksomhedsdemografi

 

Uddybende beskrivelse:

En tværkommunal gruppe af GIS medarbejdere i GeoØst har taget initiativ til at etablere en portal som udstiller informationer om virksomheder i alle landets kommuner. Lars Dalgaard, Ballerup Kommune er projektleder.
Intro til løsningen finder du i PDF fil nederst på denne side.

Foruden en teknisk løsning har de gjort sig en lang række erfaringer med tværkommunalt samarbejde, metodisk tilgang til datahøst, analysemuligheder er lige så væsenligt – agil udvikling i dialog med fagmedarbejdere.

Og som de siger, er der potentiale for for meget mere med disse og andre data på tværs – grundtanken har været at synliggøre, hvad man kan med DATA.

For at få udleveret password, skal du sende en mail til:

Laila Nissen, GeoØst sekretariatet, laila.nissen@gate21.dk
Lars Dalgaard, GIS koordinator, Ballerup Kommune, ldg@balk.dk
Daniel Arnason, GIS koordinator Egedal Kommune, daniel.arnason@egekom.dk

Når din kommune har prøvet løsningen modtager projektgruppen meget gerne feed back via spørgeskema

Hvem stillede opgaven:

Kommunale erhvervskonsulenter

Status på opgaven:

Projekt

Kontaktperson:

Laila Nissen
GeoØst sekretariat
Konsulent
laila.nissen@gate21.dk
29495226

Bilag

ErhvervsInfo-præsentation-PDF-1.pdf