Kort beskrivelse af projektet

Partner søges til udvikling af en app til mobiltelefon, som bruges til registrering af personers adfærd i det offentlige rum.

Projektets formål

Ishøj Kommune havde besøg af en fra firmaet Prevas, for at høre om en mulig løsning til registrering/tracking af personer, som går igennem byrummet via deres mobiltelefon. Udstyret til brug for denne løsning er en mobiltelefon(i stedet for eks. raspberry pi). hvilket gør det meget mobilt.

Målgruppe

Alle kommuner

Resultater

Vores ønske til denne app, er at man kan sætte denne op forskellige steder i byrummet, parker m.v. Når en person placering udstyr 1 (mobiltelefon med app), og denne har bluetooth/Wifi tændt, så registres personen, med minimum tidsstempel, og hvis personen placerer udstyr 2, vil denne blive registret igen med den samme unikke Id, som ikke er Imap adresse eller lignende, så man ikke kan tilknytte til en bestemt person. Ifølge Prevas og deres jurister m.v., skulle dette overholde den nye persondatalov.

Dette giver os en unik mulighed for at følge en person igennem byrummet. Der er selvfølge de telefoner, som løberne skifter imapadresser, disse ville ikke kunne følges, med dette system, eller folk uden wifi/ bluetooth tændt. Data lagres anonymt på en cloudløsning/server, hvor man kan arbejde videre med data.

Vi synes, at det lyder som et super spændende projekt, som vi godt kunne tænke os at få sat gang i, men vi søger nogle partnere, som vil være med til at betale for udviklingen af denne app., og evt. videreudvikle denne, efter hånden som vores behov og ønsker ændre sig.

Appen udvikles i neutralt miljø, og det vil sige, at den kan laves til enten IOS eller android. Det er noget af det man kan være med til at afgøre, pt. er vi nok til Android, da vi kan indkøbe billige arbejdstelefoner til ca. 1000 kr. stykket, som er robuste, udover telefonen, skal der investeres i en powerbank, så telefonen kan holder sig kørende over en længere periode.

Fordelen ved en mobil telefon er blandet andet, at signaludstrækningen er begrænset, så det er mere lokalt, at man registrer. Vi ønsker, samtidig at man eventuelt kan skrue op og ned for signalstyrken, så man kan tilpasse registreringen til de omgivelser, som man vil registre i.

Udover tidsstempel ønsker vi signalstyrken fra modtager, selv om det ikke altid er retsgivende for en afstand til udstyret, og geotag, så man ved hvor udstyret står henne.

Hvis I har spørgsmål, kommentar til behov eller lignende, som vi måske ikke lige har tænkt over, så kom endelig med dem, og hvis I vil være med i projektet ville det jo være super.

Vedlagte dokument er første version af en kravspec..

Kontaktperson

Mik Wulff Thomsen
Gis og Geodataspecialist
Ishøj Kommune
mwt@ishoj.dk
43577760

Bilag

Specifikation-Persontæller-0.2.pdf