Kort beskrivelse af projektet

I forbindelse med den nye ejendomsvurdering stiller ”det offentlige” krav til erhvervslivet og de private om en korrekt registrering af ejendomme. I Silkeborg Kommune stiller man samme krav til sig selv, og gennemfører en omfattende gennemgang af kommunens egne ejendomme, i samarbejde med landinspektørfirmaet Geopartner A/S.

Projektets formål

Vurderingsstyrelsens nye ejendomsvurderingssystem skal baseres på bedre data, og alle bygninger i Danmark registreres og geokodes derfor både i BBR-registret og i GeoDanmarks database for at sikre mere retvisende ejendomsvurderinger. Det omfatter naturligvis også kommunale bygninger, og dem har Silkeborg Kommune valgt selv at tage hånd om.
Formålet med projektet er, at datakvaliteten af registreringen af Silkeborg kommunes bygninger bliver komplet i BBR, og at Silkeborg Kommunes bygninger kodes korrekt i GeoDanmarks database.
Kommunens ejendomsafdeling får en sidegevinst af projektet, idet de kommunale ejendomsadministrationssystemer, som i dag baserer sig på en egen database, i fremtiden vil basere sig direkte på BBR-registret.

Målgruppe

Proces
At få data fra BBR-registret og georeferencer for alle kommunale bygninger til at passe sammen bliver et omfattende projekt for landets kommuner.
Silkeborg Kommune har i samarbejde med Geopartner Landinspektører A/S udviklet metoden til at gennemføre projektet. Geopartner udfører, med deres landinspektørfaglige ekspertise, det forberedende arbejde og arbejdet i marken, og kommunens Registerteam gennemfører kvalitetssikring samt indberetning af rettelser til registrene.

Geopartner anvender data fra både luftfoto, skråfoto, gadefoto og byggesagsarkiv til at verificere og geokode Silkeborg Kommunes bygninger. Gennemgangen er manuel, og tildeling af bygningsnumre og verifikation klares i 75 procent af tilfældene fra computeren.
De sidste 25 procent bestemmes ved inspektion på stedet. Det er blandt andet nødvendigt i forbindelse med sportsanlæg, hvor der f.eks. er opført pavilloner, der er dækket af træer, eller ved bygninger langt væk fra veje og i skov.

Geopartner indberetter resultaterne af arbejdet til Silkeborg Kommunes Registerteam, der kvalificerer informationerne og efterfølgende indberetter rettelser og tilføjelser i BBR-registret.

Processen har været i gang i et halvt år, og forventes afsluttet i første halvdel af 2019, således at alle kommunale bygninger derefter vil være korrekt registreret og geokodet både i BBR-registret og i GIS-systemerne.

Resultater

Gevinster og omkostninger
Det er vanskeligt at kalkulere på en opgave af denne karakter, idet de bebyggede ejendomme har meget forskellig karakter. Størrelsen af disse svinger fra et enkelt jordstykke med et teknisk anlæg på, f.eks. en transformatorstation og til et skolebyggeri med mange bygninger på.
Erfaringerne fra projektet i Silkeborg Kommune viser, at gennemgangen af de bebyggede ejendomme koster mindre end 1.000,- kr. pr. stk. i honorar til Geopartner. I Silkeborg afregnes der på timebasis, og prisen skal vurderes for den enkelte kommune, idet denne kan variere betragteligt i forhold til hvor komplekse en kommunes ejendomme er.

Silkeborg Kommunes Informatikchef, Jakob H. Kirkegaard udtrykker tilfredshed med projektet, og udtaler: ”Pengene for dette er godt givet ud, når man kigger på de gevinster, der opnås. Kommunens drift af ejendomme kan fremover baseres på grunddata i BBR-registret, data skal kun vedligeholdes ét sted, og derudover har alle interessenter omkring ejendomsdata, f.eks. ejendomsmæglere, landinspektører og advokater m.fl. stor gavn af, at data i ejendomsregistrene har høj kvalitet”

Hvis man ønsker at vide mere om projektet kan man rette henvendelse til kontaktpersonen, eller til Geopartner:

Lars Klindt Mogensen, Gis-konsulent
2858 1660
lkm@geopartner.dk

Kontaktperson

Per Hammerholt
Projektleder
Silkeborg Kommune
pert.hammerholt@silkeborg.dk
21466415

Bilag