Geo Fyn og ejerkommunerne har gennemført et projekt, som gør det muligt lovligt, nemt og billigt at tælle borgere vha. wifi. Data bliver løbende samlet op og vist på kort / som grafer over tid i et Smart City dashboard ver. 1.
Projektet har fået titlen Senti, som betyder ”At sanse” på Esperanto. Vi ønsker jo at sanse/få et billede af borgernes brug af vores by.

 

Projektets formål

I forbindelse med den daglige drift, planlægning og gennemførsel af projekter har kommunerne brug for at vide, hvordan deres faciliteter i bred forstand (fx veje, stier, pladser, haller, museer, udstillinger og events) anvendes. Hvornår og hvor længe bliver faciliteten brugt? Hvor mange bruger den? Hvad er tendensen?

Målgruppe

Ledere, IT-chefer, kommunikation- og analyse-konsulenter, samt GIS/geodata-medarbejdere i kommunerne.

Resultater

Projektet har vist, at det er muligt vha. billig teknologi at lave et system, som gør det muligt lovligt og nemt at indsamle data om borgernes brug af kommunernes faciliteter. Præsentationen af data i et SmartCity-dashboard ver. 1 giver ny viden og et godt overblik.

Bilag

Kontaktperson

Jesper Gaardboe Jensen
Projektchef
Geo Fyn
jgj@geofyn.dk
25219415