Kort beskrivelse af projektet

Projektets formål

I forbindelse med den daglige drift, planlægning og gennemførsel af projekter har kommunerne brug for at vide, hvordan deres faciliteter i bred forstand (fx veje, stier, pladser, haller, museer, udstillinger og events) anvendes. Hvornår og hvor længe bliver faciliteten brugt? Hvor mange bruger den? Hvad er tendensen?

Målgruppe

Ledere, IT-chefer, kommunikation- og analyse-konsulenter, samt GIS/geodata-medarbejdere i kommunerne.

Resultater

Projektet har vist, at det er muligt vha. billig teknologi at lave et system, som gør det muligt lovligt og nemt at indsamle data om borgernes brug af kommunernes faciliteter. Præsentationen af data i et SmartCity-dashboard ver. 1 giver ny viden og et godt overblik.

Kontaktperson

Jesper Gaardboe Jensen
Projektchef
Geo Fyn
jgj@geofyn.dk
25219415

Bilag