Project Description

Den planlagte omlægning omfattede et helt nyt WebGIS, en ny database i et nyt format og omlægning til servere placeret i “Skyen”. Disse ting skulle foregå i etaper over et år.
Grundideen er at skabe et overblik over alle elementer i GIS- systemet, fra batch-filer, programmer, program-integrationer, databaser, servere etc. og linke dette til dokumentationen af enkeltelementerne. Og derefter at bruge GIS- systemets analyseredskaber til at planlægge omlægningen ud fra.
I forbindelse med planlægningen er der således brugt “geografiske” analyser til at udtrække lister over hvilke elementer, f.eks. integrationer, servere eller et programmer, der blev berørt, når en etape ændrede elementer i systemet.
Efterfølgende bliver registreringen brugt til at skabe overblik i forbindelse med fejlfinding, små udbygninger og anden arbejde med systemet.