Project Description

Geodatasamarbejdet GeoSjælland gennemførte i 2015-2016 projektet ”Bygningsgeokodning – jura, anvendelse og vedligeholdelse”. Formålet er at skabe større klarhed over de mange muligheder, men også udfordringer bygningsgeokodning giver for kommunerne. Projektet omfatter tre delprojekter:
– Administrative/juridiske problemstillinger
– Eksempler på anvendelse af Geokodede bygninger
– Vejledning vedr. vedligeholdelse af bygningsgeokodning

GeoSjælland har undersøgt anvendelsen i en række kommuner samt hos enkelte andre interessenter. Undersøgelsen viser, at det langt fra er alle kommuner, der for alvor er kommet i gang med at bruge data. Forklaringerne er mange, men fælles for de der bruger geokodningen er, at de mener, at den er meget anvendelig, og at kommunerne gerne vil udnytte mulighederne langt bedre, end de gør i dag.