Med projektet FLIS på Fyn vil FLIS-data komme i spil i de fynske kommuner. Data vil automatisk blive hentet, geokodet og præsenteret i en grafisk lækker FLIS-viewer, som vil understøtte evidensbaserede beslutninger i Geo Fyns ejerkommuner.

Projektets formål

Med projektet FLIS på Fyn vil FLIS-data komme i spil i de fynske kommuner. Data vil automatisk blive hentet, geokodet og præsenteret i en grafisk lækker FLIS-viewer, som vil understøtte evidensbaserede beslutninger i Geo Fyn ejerkommuner. Sideløbende vil et FLIS/GIS-netværk blive etableret, som skal arbejde med videreudvikling af FLIS-vieweren.

Målgruppe

Ledere, analysekonsulenter og GIS/geodata-medarbejdere i de danske kommuner.

Resultater

Projektet vil resultere i et FLIS/GIS-netværk bestående af økonomi- og analyse-konsulenter, samt GIS/geodata-kompetencer fra de 10 fynske ejerkommuner.
Implementeringen af FLIS-data og viewer vil understøtte evidensbaserede beslutninger i ejerkommunerne.

Bilag

Kontaktperson

Jesper Gaardboe Jensen
Projektchef
Geo Fyn
jgj@geofyn.dk
21259415