Kort beskrivelse

Satellitkortlægning af oversvømmelser kan være en stor hjælp i forskellige sammenhænge og ikke mindst til validering af hydrauliske modeller. Almindeligvis bruges satellitter som optager lys i kortere bølgelængder fra det synlige lyst til den termiske udstråling. Begrænsningen i disse satellitter er blot at de optager det sollys som reflekteres af jorden. Det betyder at der ikke kan tages billeder i mørke og at hvis der er skyer over det interessante område er det dem der kommer på billedet. Med Sentinel 1 bruges radar. Det betyder at der kan tages billeder selvom der er overskyet samt om natten. Det medfører et langt mere stabilt datasæt at arbejde med samt en kortere gentagelses periode.

Uddybende beskrivelse:

Følgende er en beskrivelse af arbejdsgangen i en oversvømmelsesanalyse som baserer sig på gratis Sentinel 1 data. Der er nogle fordele ved at bruge Sentinel 1 data frem for Sentinel 2. Sentinel 2 satellitterne tager billeder i den del af det elektromagnetiske spektrum hvor også det synlige lys er (bølgelængde på ca. 400nm – 2400nm). Det betyder at det lys som modtages af satellitten er reflekteret fra jordens overflade eller skyerne herover. Konsekvensen er at der kun kan tages billeder i dagslys samt at skyer dækker for jordoverfladen. Sentinel 1 satellitten derimod er en radar satellit hvilket betyder at den selv udsender et radar signal som reflekteres af jorden og opfanges af satellitten. Radarsignalet har en bølgelængde på ca. 5-6 cm hvilket betyder at den ikke reflekteres af skyer (i nær samme grad som kortere bølgelængder) og da det er satellitten som selv belyser jordoverfladen kan den også tage billeder i mørke. Det giver samlet set flere brugbare billeder at arbejde med. Opløsningen af billederne er ikke væsentligt dårligere end Sentinel 2. Det skal her nævnes at tolkningen af radarbilleder ikke er nær så intuitivt som billeder i det synlige lys. Det skyldes flere ting, men de to vigtigste er polarisering og intensitet

Hvem stillede opgaven:

Ronni Fjordvald Søe, Skanderborg Kommune

Status på opgaven:

Løsning

Kontaktperson:

Ronni Fjordvald Søe
Skanderborg Kommune
Cand. Scient. Geografi
Ronni.Fjordvald.Soe@skanderborg.dk
87947156

Bilag

Oversvømmelsesanalyse-ved-brug-af-Radar.pdf