I Skanderborg kommune har vi, med udgangspunkt i punktskyen fra kortforsyningen, lavet en 3D bymodel for hele kommunen. Modellen skal bruges til dels at lave skyggeanalyser i bymiljøet og dels visualiseringer af nye byggeprojekters påvirkning af det eksisterende bylandskab. By modellen er lavet med standardværktøjer i Arcgis pro. Det er fremadrettet meningen at bymodellen skal opdateres løbene både på baggrund af nye punktsky data, dronedata og arkitektbiddrag.

Uddybende beskrivelse:

*Forberedelse
Klargøring af data er fundamentet for 3D modellen og er mest et spørgsmål om at hente data fra Kortforsyningen.

**Donwnload og klargøring af punktsky
På https://download.kortforsyningen.dk/ hentes DHM/Punktsky, se Figur 1, for det område der ønskes modelleret. For os i Skanderborg Kommune hentede vi punktskyen for hele kommunen således alle bygninger i området modelleres.

Efter alle filer er hentet skal de pakkes ud fra det zippede LAZ format til det LAS format som skal bruges i et lasdataset.
Her anvendte vi tredjepartsprogrammet rapidlasso. Ved at højreklikke på LAZ-filen og åbne den med programmet LASZIP, som er en del af Rapidlasso, udpakkes filen. Se Figur 2

I arcmap 10.5. oprettes et nyt LASdataset og alle LAS filerne tilføjes, se Figur 3.
Figur 3 Viser oprettelsen af et LAS – Dataset.

**Kontinuert DTM som underlag
Værktøjet som skal bruges til modellen kræver en DTM som nedre begrænsning for modellen.
DTM for kommunen lavede vi ved at filtrerer alt andet end ’Ground’ refleksionen fra, i punktskyen og derpå konverter den til raster med værktøjet ’LAS Dataset To Raster’ som er et ’Conversion tool’. Se Figur 4.
Alternativt kan man hente alle DTM for kommunen og lave én mosaic af dem.
Til sidst hentede vi GeoDanmark bygningspolygonerne for kommunen.

* Geoproccesering
I Arcgis Pro anvendte vi værktøjet ’LAS Building Multipatch’. Efter nogle eksperimenter valgte vi ’simplification Tolerance’ på 0,1 m i modellen. Se Figur 5.

* Formidling
Vi har valgt at formidle vores bymodel i Arcgis online. Derfor er den resulterende multipatch geometri pakket til en ’Scene Layer Package’ (Create Scene Layer Package’) som derefter er delt (’Share Package’) på vores arcgis online konto. Se modellen her: Link til 3D bymodel
Her er modellen lagt ind i en global scene og delt gennem en 3D web app viewer.
Sammen med vores planlægnings afdeling laver vi mindre områder, som lokalplansområder. Her klipper vi mindre dele af bymodellen ud for at give kontekst til den relevante del af modellen – et nyt byggeprojekt o.l. Vi laver de nye bygninger som multipatch i arcgis pro og formidler det en projektspecifik 3D web app viewer.
Vi bruger ligeledes dronebilleder til at bygge 3D modeller af bygninger som kan supplere lokale modeller. Se f.eks. tårnet på Ejer Bavnehøj.

Hvem stillede opgaven:

Kommunaldirektøren

Status på opgaven:

I drift

Kontaktperson:

Ronni Fjordvald Søe
Skanderborg Kommune
Cand. Scient. Geografi
Ronni.Fjordvald.Soe@skanderborg.dk
+4587947156