Kort beskrivelse

De skråfotos som SDFE har optaget siden 2017, er af en sådan kvalitet at de kan bruges til at lave både ortofotos og 3D modeller. Ved at hente billeder og metadata, om position og orientering, er det muligt at bruge et fotogrammetriprogram til at sætte billederne sammen til de to produkter.

Uddybende beskrivelse:

Sommer ortofoto bliver som udgangspunkt ikke frikøbt ligesom forårs versionen gør. Dette betyder at man skal købe dette for hele kommunen hvis man ønsker det brugt. Sommer lod- samt skråfotos kan være tilgængelig på Kortforsyningen.dk. Disse billeder kan ved hjælp af et program som Pix4D eller Agisoft Metashape (AP) sammensættes således at de skaber et ortofoto samt 3D modeller af de områder som billederne dækker. Teknikken som anvendes hedder ” Structure from motion” (SfM), og går ud på at skabe tredimensionelle strukturer ud fra en række todimensionelle billeder. se evt. https://en.wikipedia.org/wiki/Structure_from_motion.

Hvem stillede opgaven:

Skanderborg Kommune

Status på opgaven:

Løsning

Kontaktperson:

Ronni Fjordvald Søe
Skanderborg Kommune
GIS-medarbejder
Ronni.Fjordvald.Soe@skanderborg.dk
87947156

Bilag

3D-model-og-ortofoto-baseret-paa-skraafoto-fra-kortforsyningen.pdf