Let 3D bymodel med punktsky og arcgis PRO

I Skanderborg kommune har vi, med udgangspunkt i punktskyen fra kortforsyningen, lavet en 3D bymodel for hele kommunen. Modellen skal bruges til dels at lave skyggeanalyser i bymiljøet og dels visualiseringer af nye byggeprojekters påvirkning af det eksisterende bylandskab. By modellen er lavet med standardværktøjer i Arcgis pro. Det er fremadrettet meningen at bymodellen skal opdateres løbene både på baggrund af nye punktsky data, dronedata og arkitektbiddrag.