Project Description

Danmarks Statistiks 5 ghetto parametre vises for boligområder og der kan vælges kriterier fra valglister og ved hjælp af slidere.
De 5 parametre er:
– Arbejde – uden arbejde, andel i %: 0 – 100
– Indvandrere, andel i %: 0 – 100
– Dømte, andel i %: 0 – 5
– Uddannelse – kun grundskole, andel i %: 0 – 100
– Indkomst – i forhold til norm, andel i %: 0 – 120