Kort beskrivelse af projektet

GeoSjælland har i marts 2016 afsluttet projektet “Bygningsgeokodning – jura, anvendelse og vedligeholdelse”. Projektet er gennemført i samarbejde med NIRAS, og projektets resultater kan findes i de vedhæftede notater og bilag.

Projektets formål

  • at skabe større klarhed over de mange muligheder, men også udfordringer bygningsgeokodning giver for kommunerne. Projektet omfatter bl.a. et “Inspirationskatalog” som viser forskellige geografiske analyser, som er lavet på baggrund af geokodede bygninger.

Målgruppe

•Ledere i kommunerne, som skal klædes på til at træffe beslutninger om indsatser og prioriteringer
•Medarbejdere, som skal synliggøre anvendelsesmuligheder i egen organisation og samtidig danne sig overblik over den bagvedliggende teknik og data
•Fagmedarbejdere ude i kommunerne som kunne være potentielle nye brugere – hvad er muligt?
•Interessegrupper, som er på udkig efter data og muligheder
•Samarbejdspartnere, som ønsker indblik i kommunernes overvejelser omkring geokodningsdata

Resultater

•Inspirationskatalog, som illustrerer eksempler med en lang række anvendelser fra landets kommuner
•Notat til ledere, som gennemgår status på, hvor geokodningen er på landsplan, standpunkter i enkelte kommuner og belysning af principielle juridiske problemstillinger
•En række bilag af teknisk karakter, målrettet fagmedarbejdere med detaljerede beskrivelser af dataarkitektur og afklaringer af datakvaliteten

Bilag

Se bilag 1: INSPIRATIONSKATALOG

Se bilag 2: NOTAT-Status-og-problemstillinger
Se bilag 3: Bilag 1-KL-notat-geokodning-og-lovliggørelse
Se bilag 4: Bilag 2-Fire-kommuners-håndtering-af-uoverensstemmelser
Se bilag 5: Bilag 3-Sammenhæng-mellem-datakilder (rev. november 2016)
Se bilag 6: Bilag 4-Overvejelser-i-forbindelse-med-vedligehold

Kontaktperson

Janni Petersen
GIS-koordinator
Faxe Kommune
japea@faxekommune.dk
56204830 / 61676599