Kort beskrivelse af projektet

Projektets formål

•Synliggøre hvor geokodning i dag skaber værdi
•Inspirere til endnu flere anvendelsesmuligheder og potentialer
•Skabe overblik over udfordringer med data, teknik og jura
•Give et aktuelt overblik over systemer, arbejdsgange og aktører i Danmark
•Klæde kommunerne på til at afklare eget kvalitetsniveau, egne arbejdsgange og faglig forankring

Målgruppe

•Ledere i kommunerne, som skal klædes på til at træffe beslutninger om indsatser og prioriteringer
•Medarbejdere, som skal synliggøre anvendelsesmuligheder i egen organisation og samtidig danne sig overblik over den bagvedliggende teknik og data
•Fagmedarbejdere ude i kommunerne som kunne være potentielle nye brugere – hvad er muligt?
•Interessegrupper, som er på udkig efter data og muligheder
•Samarbejdspartnere, som ønsker indblik i kommunernes overvejelser omkring geokodningsdata

Resultater

•Inspirationskatalog, som illustrerer eksempler med en lang række anvendelser fra landets kommuner
•Notat til ledere, som gennemgår status på, hvor geokodningen er på landsplan, standpunkter i enkelte kommuner og belysning af principielle juridiske problemstillinger
•En række bilag af teknisk karakter, målrettet fagmedarbejdere med detaljerede beskrivelser af dataarkitektur og afklaringer af datakvaliteten

Kontaktperson

Janni Petersen
GIS-koordinator
Faxe Kommune
japea@faxekommune.dk
56204830 / 61676599

Bilag