Kort beskrivelse af projektet

Bearbejdning af data på baggrund af GeoSjælland-projektet: ”Afdækning af Datakilder, Analysebehov og Metoder. (Socioøkonomiske data)”
Her tages specifikt udgangspunkt i et projekt hos Guldborgsund Kommune omkring ”Boligsocial Indsats”, med det formål at kunne udbrede dataindsamling og analysemetoder til alle GeoSjælland-kommuner.
Der arbejdes konkret med nyttiggørelse af data fra andre interne datakilder, end de der traditionelt forefindes indenfor Teknik og Miljø.

Projektets formål

At vise ”vejen til data” og hvordan analyser kan gennemføres på en række konkrete evalueringsparametre i projektet. Analyserne skal kunne gentages på nye datasæt med jævne mellemrum for projektopfølgning.

Målgruppe

Boligsocial indsats projektet i Guldborgsund Kommune.

Resultater

Rapporten “Indikatorspecifikation til boligsocial monitorering for Guldborgsund Kommune”

Bilag

Se bilag 1: http://fosako.dk/wp-content/uploads/formidable/Iindikatorspecifikation_boligsocial-monitorering.pdf
Se bilag 2:
Se bilag 3:
Se bilag 4:
Se bilag 5:
Se bilag 6:

Kontaktperson

Ole D. Andersen
Afdelingsleder
Guldborgsund Kommune
oda@guldborgsund.dk
54 73 20 75