Droner giver fantastiske muligheder i forbindelse med dataindsamling. Der er stort potentiale i at få dataindsamlingen og dataanalyserne automatiseret, hvilket dog ikke er en simpel øvelse. Geo Fyn og ejerkommunerne har derfor valgt at indgå i et fyrtårsprojekt under Syddansk Universitet omhandlende brugen af droner til intelligent naturovervågning og automatisk registrering af naturtyper.

Uddybende beskrivelse:

Geo Fyn og de fynske ejerkommuner ser et stort potentiale i brugen af droner. Geo Fyns projektchef Jesper Gaardboe Jensen har derfor valgt at indgå i styregruppen for et fyrtårsprojekt under Syddansk Universitet.

Projektet har titlen “Drone technology within nature, environment and climate management” og skal arbejde med droner og dataindsamling, -analyse og -visualisering.

Et projektkatalog er ved at blive udarbejdet og det spænder bredt fra automatisk registrering af bjørneklo, ålegræs, grøde, osv. over optælling af fuglebestande og særlige naturtyper til ajourføring af terrænmodeller således, at der kan laves klimaanalyser på et ajourført grundlag.

Projekterne skal nu prioriteres, planlægges og gennemføres.

Projekt er netop startet (januar 2017) og skal løbe over de næste 3 år.

Der er bl.a. deltagere fra Syddansk Universitet, kommuner, private virksomheder og offentlige forvaltninger.

Hvem stillede opgaven:

Geo Fyns bestyrelse som består af 6 direktører fra de fynske kommuner

Status på opgaven:

Koncept

Kontaktperson:

Jesper Gaardboe Jensen
Geo Fyn
Projektchef
jgj@geofyn.dk
21259415