Project Description

Geografisk placeret BBR-oplysninger har stor anvendelse både i sagsbehandling og i mere strategiske analyser. Derfor er det vigtigt at geokodningen af BBR er foretaget korrekt og at oplysningerne svarer til den virkelige verden. Arealoplysninger i ældre bygninger er ofte hæftet med usikkerhed. Yderligere foretages der jævnligt tilbygninger uden at oplyse det til BBR. Dette gør at arealangivelserne i BBR ofte afviger fra GeoDanmark bygninger som man geokoder op imod.
Via database views laver man en areal-sammenligning mellem geokodet BBR og bygningerne i GeoDanmark.
Hvis arealafvigelsen er under 25% farves GeoDanmark bygningen grøn, 25-50% farves gul, 50-100% lyserød og over 100% afvigelse farves rød.
Med på kortet vises også BBR-bygningspunkt, så man kan se hvordan geokodningen er foretaget og om der evt. er nogle BBR-bygninger, der mangler at blive geokodet. Yderligere vises BBR bygningsnumre på bygningerne.
Analysen er dynamisk, så ændrer BBR eller GeoDanmark bygningerne sig, ændres analysen også.