//Overblik over opgaver, som invoverer geodatamedarbejdere i kommunerne

Overblik over opgaver, som invoverer geodatamedarbejdere i kommunerne

FOSAKO FU har udarbejdet en oversigt (regneark – se nedenfor) over igangværende fællesoffentlige opgaver, som bl.a. involverer geodata medarbejdere i kommunerne.

FOSAKO-projektoversigt-2018_20182708

Formålet er, at hjælpe kommunerne med et overblik over de opgaver, som bydes ind fra mange forskellige parter i fællesoffentlige samarbejder. Vilkårene er, at opgaverne til kommunerne ikke nødvendigvis koordineres på tværs og der således kan være flere eksterne opgaver på samme tid. Det udfordrer overblik og tilrettelæggelse af opgaver i kommunerne.  Betragt dette tiltag som et lavpraktisk forsøg på at hjælpe med overblikket på et overordnet niveau.

Oversigten er udarbejdet på baggrund af dialog med forskellige personer fra Staten, KL m. fl. og afspejler viden på det givne tidspunkt i 1. halvår 2018. Vi har endvidere suppleret med FOSAKO FU eget kendskab bemærkninger. Vi tilstræber, at vedligeholde oversigten minimum en gang om året i forbindelse med forårsmødet.

Vi er bevidst om, at der løbende kommer opgaver og tidsplaner forandres. Oversigten er på forsøgsbasis og FOSAKO FU modtager således meget gerne input på både videns-og anvendelses niveau.

 

Kontaktperson:

Laila Nissen
GeoØst/Gate21
laila.nissen@gate21.dk
29495226

2018-08-31T11:41:19+02:00 26. juni 2018|Nyheder|