Kort beskrivelse af projektet

Projektets formål

n

Målgruppe

nnnnn

Resultater

Resultatet af projektet er nærværende rapport.

Bilag

http://fosako.dk/wp-content/uploads/formidable/afrapportering_satellitfotos_2015_4_0.pdf

Kontaktperson

Aimée Ena Pedersen
GIS-koordinator
Vordingborg Kommune
aime@vordingborg.dk
55362427