Kort beskrivelse af projektet

Projektets formål

Baggrunden for projektet er et ønske om at udnytte teknologi og udbud af satellitdata til anvendelse i kommunernes GIS-systemer og sagsbehandling.
Formålet har endvidere været at teste anvendeligheden af satellitdata i forhold til kommunernes eksisterende luft- og ortofotos. Blandt andet også at vurdere pris og kvalitet i forhold til eventuelt fællesindkøb af data til kommunerne.

Målgruppe

nn

Resultater

Resultatet af projektet er nærværende rapport.

Kontaktperson

Aimée Ena Pedersen
GIS-koordinator
Vordingborg Kommune
aime@vordingborg.dk
55362427

Bilag