Om FOSAKO

FOSAKO er en sammenslutning af 5 kommunale geodatasamarbejder – Geo Fyn, GeoMidt, GeoNord, GeoØst og Sydkort.

Se FOSAKO’s forretningsorden

FOSAKO består af et forretningsudvalg, hvor sekretariatet for hvert af de 5 geodatasamarbejder er repræsenteret. FOSAKO´s forretningsudvalg er tilknyttet Kommunalteknisk Chefforening (KTC) som en underfaggruppe til KTC´s Faggruppe for digital forvaltning (DFO).

Strategi

MISSION

FOSAKO skal styrke kommunernes samarbejde omkring kort- og geodata, herunder:

 • Sikre overblikket på tværs af de kommunale geodatasamarbejder
 • Understøtte udviklingen af de kommunale geodata medarbejderes kompetencer
 • Sikre formidling af erfaringer mellem geodatasamarbejderne
 • Være KTC´s faglige sparringspartner på geodata- og kortområdet
 • Være rekrutteringsorgan for KL og KTC ved dannelse af fag/følgegrupper inden for geodata- og kortområdet
 • Formidle information/beslutninger fra KL og KTC til geodatasamarbejderne

VISION

FOSAKO vil være det fælleskommunale brændpunkt på (geo)dataområdet, herunder:

 • FOSAKO er det naturlige midtpunkt i den interne kommunikation mellem kommunerne
 • FOSAKO er den naturlige medspiller i den eksterne kommunikation, og i høringer
 • FOSAKO er den naturlige sparringspartner, når der skal findes kompetencer i kommunerne
 • FOSAKO er den centrale spiller i koordineringen af fælleskommunale projekter på geodataområdet

Fokusområder

For at kunne realisere visionen og efterleve missionen er der udpeget nogle fokusområder, som kan sammenfattes under overskrifterne:

 • Et synligt FOSAKO
 • Kommunikator og høringspart
 • Kompetenceudvikling og overblik
 • Fælleskommunale projekter

Aktiviteter

FOSAKO´s forretningsudvalg holder møder, hvor væsentlige emner inden for fagområdet drøftes, og aktiviteter planlægges. Ud over møderne i forretningsudvalgsmøderne har FOSAKO to faste aktiviteter, forårsmødet og sommermødet.

Man kan læse nærmere om Forretningsudvalgets arbejde, samt indholdet af de faste aktiviteter ved at klikke på menupunkterne.

Én gang årligt i efteråret inviterer FOSAKO´s Forretningsudvalg en række kommuner til det årlige sommermøde. På mødet deltager Forretningsudvalget samt 2 andre kommunale repræsentanter for hvert af geodatasamarbejderne. På sommermøderne behandles de største aktuelle emner inden for vores fagområde. Det har f.eks. været Grunddataprogrammet, den nye forretningsmodel i GeoDanmark, FOSAKO´s strategi m.m.

Hvert år i marts måned afholder FOSAKO et forårsmøde. Til dette møde inviteres en række gæster, typisk statslige forvaltninger, der arbejder med geodata, Kommunernes Landsforening samt en række foreninger, eksempelvis GeoDanmark og Danmarks Miljøportal. Forårsmødet har til formål, dels at behandle aktuelle fællesoffentlige emner, dels at styrke det sociale og faglige sammenhold mellem deltagerne, således at der dannes og vedligeholdes et fagligt netværk, der kan trækkes på løbende.

FOSAKO´s forretningsudvalg består af sekretariatet for hvert af de 5 geodatasamarbejder. FOSAKO´s forretningsudvalg er organisatorisk forankret i Kommunalteknisk Chefforening (KTC) som en underfaggruppe til KTC´s Faggruppe for digital forvaltning (DFO). FOSAKO´s forretningsudvalg holder typisk et møde ca. hver anden måned. Ønskes noget behandlet, kontaktes det lokale sekretariat. Forretningsudvalget udsender løbende relevant materiale til kommunerne, som distribuerer ud i egen organisation efter behov. Forretningsudvalget udarbejder og vedligeholder en strategi for FOSAKO´s arbejde, lige som det er forretningsudvalget, der har ansvaret for de løbende aktiviteter i organisationen.

FOSAKO forretningsudvalg (FU)

Forretningsudvalget holder møder efter behov. Fra hvert møde udsendes et beslutningsreferat til FOSAKO´s medlemmer. Forretningsudvalget udsender løbende relevant materiale til medlemmerne, som distribuerer ud i egen organisation efter behov.

Se referater fra møder i FOSAKO forretningsudvalg (FU)

Skabeloner, logo og designlinje

Hent fil med skabeloner, logo og designlinje, her.

close

TILMELD NOTIFIKATIONER

- og få besked pr. mail, når der er nyt på FOSAKO.DK