NYHEDER 2018-01-19T13:35:02+02:00

Nyheder

Her kan du læse nyheder om fosako og geodata.

Direkte: Seneste nyt fra rummet – hvem og hvad kigger ned på os – spørg eksperterne!

Vi afholder vores allerførste direkte spørgesession hvor du får mulighed for at stille alle dine spørgsmål omkring højtopløselige (VHR) satellitdata. Hvilke satellitter findes derude i rummet? Hvad kan de? Hvornår kommer de forbi os? Hvor gode er de data de leverer? Hvad koster det? – alt det, og meget mere, vil I kunne få besvaret i denne spørgesession. Der sker rigtigt meget i rummet disse år, så inden vi åbner gulvet for jeres spørgsmål, vil I blive klædt på med den nyeste viden omkring datatyper, udvikling og anvendelsesmuligheder når vores ekspert Rasmus Borgstrøm i 10 min præsenterer ’Seneste nyt fra Rummet’. Vidste du for eksempel: • at det i dag er muligt at optage video fra rummet? • at moderne satellitsensorer kan optage højtopløselige billeder der ser gennem skyer og mørke? • at mikrosatellit konstellationer fremover gør det muligt at få et nyt billede fra samme område på timebasis? Alt det vil I lære mere om, men hvis I ikke kan vente, kan I allerede nu læse meget mere om satellitter og anvendelsesmuligheder på http://satellites.dk/. Efter indledningen vil I få mulighed for at stille ALLE jeres spørgsmål når vores to passionerede satellitdata eksperter Rasmus Borgstrøm og Mikkel Lydholm Rasmussen sidder klar foran skærmen til at besvare jeres spørgsmål i en halv time. Det hele live-transmitteres online og både mundtlige spørgsmål og anonyme spørgsmål på skrift er naturligvis velkomne. Hvorfor skal jeg deltage? • Helt overordnet, fordi du er interesseret i moderne satellitteknologi og satellitdata og gerne vil vide mere. • Fordi din kommune gerne vil undersøge muligheden for at anvende højtopløselige satellitdata som en omkostningseffektiv måde at føre kommunale tilsyn på byggeprojekter og anlægsarbejder. Spørgesessionen finder sted den 28. maj fra 14:00 – 14:45. Tilmeld dig allerede nu via nedenstående link. https://zoom.us/webinar/register/WN_nKrJk-5CT0CZvJUJocbU2g Vi ser frem til jeres deltagelse!

11. maj 2020|Categories: Nyheder|

FOSAKO sommermøde 2019, præsentationer

Titlen på sommermødet var "Har vi styr på data?" 10-års jubilæum blev afholdt den 18. september – 19. september 2019 på Houens Odde. Tak til alle for deltagelse, engagement, gode input og drøftelser i løbet af dagene. FOSAKO FU har fået mange gode input at arbejde videre med. Link til præsentationer.

14. oktober 2019|Categories: Nyheder|

De danske kommuners system- og datastrategiske valg indenfor geodataområdet – 2019

FOSAKO har de seneste år fået flere forespørgsler fra kommuner, ministerier, styrelser, mv. om et overblik over de danske kommuners system- og datastrategiske valg indenfor geodataområdet. Henover 2018 og 2019 er der i geodatasamarbejderne gennemført forskellige undersøgelser, se resultatet her. Manglende svar fra en kommune kan skyldes, at spørgeskemaerne har været forskellige. På FOSAKO sommermødet i september 2019 vil emnet og undersøgelserne blive drøftet og planen er så, at der gennemføres en ny samlet undersøgelse i alle kommunerne primo 2020 og evt. efterfølgende år.

14. maj 2019|Categories: Nyheder|

Veloplagt FOSAKO forårsmøde 2019 – præsentationer og referat

Traditionen tro, var årets forårsmøde i KL-huset igen en informationsmæssig "gavebod", som gav et spændende indblik i nogle af de mange og store digitale initiativer, som er undervej på landsplan og som har stor indflydelse på arbejdet i Teknik- og [...]

3. april 2019|Categories: Nyheder|

Ny FME-arbejdsgruppe i GeoMidt

I GeoMidt er der etableret en ny arbejdsgruppe. Gruppen arbejder med opgaver, der er FME-relevante med bl.a. konkret opgaveløsning, sparring på tværs af kommunerne og mulighed for lokale målrettede kurser. Der er i alt 17 kommuner repræsenteret med 31 deltagere. Det første møde i gruppen blev afholdt den 11. oktober 2018. Her var det en blanding af præsentationer, vidensdeling, diskussion af kommissorium og arbejde i små grupper. SWECO var også med hele dagen og gav bl.a. input til hvordan de kan bidrage til netværket samt gav sparring på konkrete udfordringer. Fra alle møder bliver der skrevet et resume, som vil blive delt i Yammer FME-DK. Det er også Yammer, der i øjeblikket bruges som online diskussionsplatform. Netværket er nyt og stadig ved at finde sit endelige format. Ikke desto mindre er der allerede gode diskussioner i gang og en stærk opbakning til netværket. Jeg er tovholder for gruppen, så kontakt mig endelig ved spørgsmål eller andet vedr. netværket.

13. november 2018|Categories: Nyheder|

Overblik over opgaver, som invoverer geodatamedarbejdere i kommunerne

FOSAKO FU har udarbejdet en oversigt (regneark) over igangværende fællesoffentlige opgaver, som involverer geodata medarbejdere i kommunerne. Formålet er, at hjælpe kommunerne med et overblik over de opgaver, som bydes ind fra mange forskellige parter i fællesoffentlige samarbejder. Oversigten er udarbejdet på baggrund af dialog med forskellige personer fra Staten, KL m. fl. og afspejler viden på det givne tidspunkt. Vi har endvidere suppleret med FOSAKO FU eget kendskab bemærkninger. Vi tilstræber, at vedligeholde oversigten minimum en gang om året i forbindelse med forårsmødet. Oversigten er på forsøgsbasis og FOSAKO FU modtager således meget gerne input på både videns-og anvendelses niveau.

26. juni 2018|Categories: Nyheder|

Intenst flow af information på FOSAKO Forårsmøde 2018

Faglighed på tværs På en snekold forårsdag, samlede FOSAKOs forretningsudvalg  33 deltagere i KL Huset. Udbyttet var en spændende og yderst informativ dag i godt selskab. FU havde inviteret en alsidig kreds af repræsentanter fra alle de regionale geo [...]

29. marts 2018|Categories: Nyheder|

FOSAKO har i 2017 gennemført 3 workshops i samarbejde med Geoforum om den nye databeskyttelsesforordning

Persondataloven bliver i maj 2018 erstattet af databeskyttelsesforordningen, og der bliver ikke kun tale om en navneændring. FOSAKO har i samarbejde med Geoforum afholdt workshops i løbet af forår, sommer og efterår i hele landet for at give deltager [...]

19. november 2017|Categories: Nyheder|

FOSAKO sommermøde 2017 – “Tryk på kedlerne – hvad gør vi?

Der er tryk på i vores branche. Geokodning, adresser, vejklasser, osv. Fællesnævneren er, at forskellige styrelser, KL, KTC, GeoDanmark, m.fl. har brug for kommunal indsats for at komme i mål med de mange landsdækkende projekter, som følger i kølvand [...]

25. september 2017|Categories: Nyheder|

Rapport om droner i de danske kommuner 2017

I marts 2017, gennemførte FOSAKO en spørgeskemaundersøgelse i landets kommuner. FOSAKO ønsker med undersøgelsen at få et overblik over, hvilke kommuner der anvender droner. Overblikket er tænkt som en hjælp til at danne netværk (eller understøtte all [...]

28. april 2017|Categories: Nyheder|

FOSAKOs drone-undersøgelse i kommunernes Geodata-kontorer anno 2017 – er på vej!

FOSAKO ønsker at få et overblik over hvilke kommuner der anvender droner. Overblikket er tænkt som en hjælp til at danne netværk (eller understøtte allerede eksisterende netværk) på tværs af kommuner, såvel regionalt som nationalt. Samtlige 98 kommun [...]

17. marts 2017|Categories: Nyheder|