FORRETNINGSUDVALGET 2020-07-17T11:57:58+02:00

FOSAKO forretningsudvalg (FU)

FOSAKO forretningsudvalget (FOSAKO FU) består af 6 personer, en fra hvert af de deltagende geodatasamarbejder. Det enkelte geodatasamarbejde udpeger deres medlem til forretningsudvalget. FOSAKO FU er tilknyttet Kommunalteknisk Chefforening (KTC) som underfaggruppe til faggruppen for digital forvaltning (DFO).

Ud over de kommunale geodatasamarbejder inviteres en række organisationer til at deltage i FOSAKO´s arbejde, ligeledes med 1 – 2 navngivne medlemmer. FOSAKO FU vedligeholder løbende listen med inviterede medlemmer.

De løbende koordinerende opgaver i FOSAKO, samt planlægning og afholdelse af FOSAKO´s møder varetages af FOSAKO FU.

Møder i FOSAKO forretningsudvalg

Møde den 20. august 2018 – hent referat

Møde den 19. september 2018 – hent referat

Møde den 23. oktober 2018 – hent referat

Møde den 9. januar 2019 – FOSAKO – referat

Møde den 4. juni 2019 – FOSAKO – referat

Møde den 2. september 2019 FOSAKO – referat

Møde den 9. oktober 2019 FOSAKO – referat

Møde den 23. januar 2020 – FOSAKO_referat

Møde den 4. februar 2020 – FOSAKO_referat

Møde den 26. juni 2020 – FOSAKO referat